PREZYDENT MIASTA SUWAŁK odstępuje od przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rekreacyjne nieruchomości ozn. nr geod: 33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ul. Stanisława Staniszewskiego, Obręb nr 8

i 9, stanowiących zbiornik wodny po wyrobisku żwiru wraz z terenem w rejonie zbiornika. Przetarg planowany był na dzień 13 sierpnia 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

 

233/2015