OGŁOSZENIE nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę

OGŁOSZENIE nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. działając stosownie do opublikowanego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z  2018 poz. 2204 ze mianami) wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych w Suwałkach przy ul. Dąbrówka, oznaczonych numerami geodezyjnymi 24842, 24843, 24841, 24846, 24847 i 24848, co stanowi łączną powierzchnię 7 748,00 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową na okres do 3 lat,

wywoławcza wysokość czynszu – 0,60 zł/m2 netto,

wadium                                          – 6 870,00 zł,

minimalne postąpienie               – 0,10 zł/m2.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie miesięcznej wysokości stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, pokój nr 18.

Bliższe informacje dotyczące nieruchomości gruntowej, warunków przetargu oraz projektu umowy dzierżawy dostępne są w Dziale Eksploatacji ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. ul., Wigierskiej 32 pok. nr 2, tel. 87 563 50 51, 58 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl.

55/2019

Top