Ogłoszenie

o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

 

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy:

  1. Teofila Noniewicza 91 o pow. użyt. 18,10 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 401,00 zł.

Lokal położony na I piętrze przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Tadeusza Kościuszki 76 o pow. użyt. 66,45 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 7,50 zł/m2 netto, wadium 736,00 zł.

Lokal położony na I piętrze, przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Tadeusza Kościuszki 78 B o powierzchni użytkowej 31,49 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 698,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A:

lokal o powierzchni użytkowej 17,37 m2, położony na I piętrze – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 283,00 zł,

lokal o powierzchni użytkowej 52,01 m2, położony na I piętrze – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 845,00 zł.

Lokale przeznaczone są na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2015 r. (poniedziałek) w siedzibie ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 11.00.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

248/2015