Suwałki mają oficera rowerowego. Jest nim Marcin Szukiłowicz z Zarządu Dróg i Zieleni. Jego główne zadanie to dbanie o infrastrukturę rowerową w naszym mieście.

Wszelkie uwagi, pomysły w sprawie poprawy infrastruktury rowerowej należy zgłaszać oficerowi rowerowemu na adres e –mail: oficer.rowerowy@zdiz.suwalki.pl lub pozostawiać wiadomości na automacie zgłoszeniowym ZDiZ w Suwałkach (87) 563 17 68.

Interesanci będą przyjmowani przez oficera rowerowego osobiście, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00, w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przy ul. Sejneńska 84 (nowy budynek), pok. 14.

Zadaniem oficera rowerowego jest zwiększenie udziału ruchu jednośladów w komunikacji miejskiej (w tym udział w pracach projektowych). Do jego zadań będzie należało również zintensyfikowanie działań oraz podjęcie nowych, związanych z priorytetowym traktowaniem transportu rowerowego, współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi na rzecz ruchu drogowego.