W tym tygodniu Premier Ewa Kopacz przedstawiła gotowy już program Budowy Dróg Krajowych do 2023 roku. Zgodnie z jego zapisami obwodnica Suwałk oraz cała droga S61 zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 6 lat. Ponadto w rozstrzygniętym 12 sierpnia przetargu na budowę obwodnicy Suwałk żadna z firm nie złożyła odwołania od przetargu. Podpisanie umowy jest możliwe już we wrześniu.

Program Budowy Dróg Krajowych do roku 2023, który przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne jest już gotowy. Wczoraj dokument został rozpatrzony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rząd planuje przyjęcie nowego programu drogowego we wrześniu 2015 r.

Program jest bardzo optymistyczny bo zakłada, że na jego realizację trafi 107 mld zł. Środki te mają pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in. z refundacji środków pochodzących z funduszy UE.

– Załączniki do programu, w których podane są lata realizacji dla poszczególnych odcinków zakładają, że droga S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Raczek o długości 150km ma być zrealizowana w latach 2017-2021. Natomiast budowa odcinka od obwodnicy Augustowa do granicy z Litwą w Budzisku – czyli też naszej obwodnicy – ma rozpocząć się już w przyszłym roku. Generalnie pokrywa się z to z aktualnymi działaniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, która odpowiada za budowę tej drogi – tłumaczy Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Jeżeli zaś chodzi o samą obwodnicę Suwałk. 12 sierpnia został rozstrzygnięty przetarg na „Projekt i budowę obwodnicy Miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61”. Najlepszą ofertę złożyła firma Budimex S.A. z ceną 299,4 mln zł, terminem realizacji 34 miesięcy i okresem gwarancji 10 lat.

GDDKiA musiała poczekać czy inne firmy biorące udział w przetargu nie odwołają się od tej decyzji.

– Wczoraj otrzymałem informację, że nie było żadnych odwołań. Dokumenty przetargowe zgodnie z prawem zostały już przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, który musi przeprowadzić kontrolę uprzednią – informuje Prezydent SuwałkDyrektor GDDKiA w Białymstoku Jerzy Doroszkiewicz poinformował mnie, że jak tylko otrzymają dokumenty przetargowe po kontroli będą chcieli podpisać umowę z firmą Budimex. W związku z tym już w drugiej połowie września kontrakt na budowę naszej obwodnicy może zostać podpisany – dodaje Czesław Renkiewicz.