OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał postanowienie z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak: AGP.6740.119.2022.SZ prostujące na żądanie strony oczywistą omyłkę w wydanej przez Prezydenta Miasta Suwałk decyzji nr 3/2022 znak: AGP.6740.119.2022.SZ z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowie ul. Rodziny Rylskich w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

w następujący sposób:

na stronie 2 i 7

zamiast:

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

 • działkach stanowiących pas drogi gminnej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137; 21072; 21069/1; 21071/1; 21146; 21141; 21150/1; 21155/4; 21150/2; 21155/2; 21158/2; 21158/6; 21076/2; 21079/7; 21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2; 21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688; 21173; 25710/1; 25692/1; 21172/2; 21713/6, 21712/1,

 • działkach ulegających podziałowi przeznaczonych pod przebudowę i rozbudowę ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowę ul. Rodziny Rylskich:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21073; 21074; 21155/3; 20996/11; 21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5; 21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10; 21078/15; 21079/11; 25660; 25661; 25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3;   21169/1; 21171/1; 21172/1,

 • działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia, niezbędnych podczas realizacji  inwestycji:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21073/2 (z podziału dz. 21073); 21076/7; 21075/13 (z podziału dz. 21075/4); 21078/29 (z podziału dz. 21078/1); 21078/32 (z podziału dz. 21078/2); 21074/2 (z podziału dz. 21074); 21163/7; 21163/8; 21167/9; 21156/1; 25630; 21075/9,

powinno być:

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

 • działkach stanowiących pas drogi gminnej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21158/6; 21076/2; 21079/7; 21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2; 21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688; 21173; 25710/1; 25692/1; 21172/2; 21713/6, 21712/1,

 • działkach stanowiących pas drogi powiatowej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137; 21072; 21069/1; 21071/1; 21146; 21141;  21150/2; 21155/2; 21158/2,

 • działkach stanowiących pas drogi gminnej w całości przeznaczonych do przejęcia pod pas drogi powiatowej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21150/1; 21155/4;

 • działkach ulegających podziałowi przeznaczonych pod przebudowę i rozbudowę ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowę ul. Rodziny Rylskich:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21073; 21074; 21155/3; 20996/11; 21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5; 21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10; 21078/15; 21079/11; 25660; 25661; 25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3;   21169/1; 21171/1; 21172/1,

 • działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia, niezbędnych podczas realizacji inwestycji:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21073/2 (z podziału dz. 21073); 21076/7; 21075/13 (z podziału dz. 21075/4); 21078/29 (z podziału dz. 21078/1); 21078/32 (z podziału dz. 21078/2); 21074/2 (z podziału dz. 21074); 21163/7; 21163/8; 21167/9; 21156/1; 25630; 21075/9,

na stronie 4

zamiast:

8) działka nr 21075/2 o pow. 0,3498 ha dzielona na działki:

– 21075/17 o pow. 0,0946 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

– 21075/18  o pow. 0,2552 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

9) działka nr 21073 o pow. 1,0590 ha dzielona na działki:

– 21073/1 o pow. 0,0360 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

21073/2 o pow. 1,0230 ha – w dotychczasowym władaniu,

10) działka nr 21074 o pow. 1,1685 ha dzielona na działki:

– 21074/1 o pow. 0,0442 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

21074/2 o pow. 1,1243 ha – w dotychczasowym władaniu,

powinno być:

8) działka nr 21075/2 o pow. 0,3498 ha dzielona na działki:

– 21075/17 o pow. 0,0946 ha – przeznaczona pod drogę powiatową,

– 21075/18  o pow. 0,2552 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

9) działka nr 21073 o pow. 1,0590 ha dzielona na działki:

– 21073/1 o pow. 0,0360 ha – przeznaczona pod drogę powiatową,

21073/2 o pow. 1,0230 ha – w dotychczasowym władaniu,

10) działka nr 21074 o pow. 1,1685 ha dzielona na działki:

– 21074/1 o pow. 0,0442 ha – przeznaczona pod drogę powiatową,

– 21074/2 o pow. 1,1243 ha – w dotychczasowym władaniu,

na stronie 5

zamiast:

22) działka nr 21155/3 o pow. 0,0414 ha dzielona na działki:

– 21155/5 o pow. 0,0025 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

– 21155/6 o pow. 0,0007 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

21155/7 o pow. 0,0382 ha – w dotychczasowym władaniu,

23) działka nr 20996/11 o pow. 0,3980 ha dzielona na działki:

– 20996/14 o pow. 0,0580 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

– 20996/15 o pow. 0,3400 ha – przeznaczona pod drogę gminną.

powinno być:

22) działka nr 21155/3 o pow. 0,0414 ha dzielona na działki:

– 21155/5 o pow. 0,0025 ha – przeznaczona pod drogę powiatową,

– 21155/6 o pow. 0,0007 ha – przeznaczona pod drogę powiatową,

21155/7 o pow. 0,0382 ha – w dotychczasowym władaniu,

23) działka nr 20996/11 o pow. 0,3980 ha dzielona na działki:

– 20996/14 o pow. 0,0580 ha – przeznaczona pod drogę powiatową,

– 20996/15 o pow. 0,3400 ha – przeznaczona pod drogę gminną,

w wierszu 2 na stronie 8

zamiast:

o których mowa w pkt 5 pkt 2)

powinno być:

o których mowa w pkt 5 pkt 4)

na stronie 12 i 13

zamiast:

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje działki o nr geod.:

 • działki stanowiące pas drogi gminnej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137; 21072; 21069/1; 21071/1; 21146; 21141; 21150/1; 21155/4; 21150/2; 21155/2; 21158/2; 21158/6; 21076/2; 21079/7; 21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2; 21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688; 21173; 25710/1; 25692/1; 21172/2; 21713/6, ,21712/1,

 • działki ulegające podziałowi przeznaczone pod przebudowę i rozbudowę ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowę ul. Rodziny Rylskich:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21073; 21074; 21155/3; 20996/11; 21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5; 21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10; 21078/15; 21079/11; 25660; 25661; 25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3; 21169/1; 21171/1; 21172/1,

 • działki przeznaczone do czasowego zajęcia, niezbędne podczas realizacji inwestycji:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21073/2 (z podziału dz. 21073); 21076/7; 21075/13 (z podziału dz. 21075/4); 21078/29 (z podziału dz. 21078/1); 21078/32 (z podziału dz. 21078/2); 21074/2 (z podziału dz. 21074); 21163/7; 21163/8; 21167/9; 21156/1; 25630; 21075/9,

powinno być:

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje działki o nr geod.:

 • działki stanowiące pas drogi gminnej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21158/6; 21076/2; 21079/7; 21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2; 21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688; 21173; 25710/1; 25692/1; 21172/2; 21713/6, 21712/1,

 • działki stanowiące pas drogi powiatowej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137; 21072; 21069/1; 21071/1; 21146; 21141;  21150/2; 21155/2; 21158/2,

 • działki stanowiące pas drogi gminnej w całości przeznaczone do przejęcia pod pas drogi powiatowej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21150/1; 21155/4;

 • działki ulegające podziałowi przeznaczone pod przebudowę i rozbudowę ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowę ul. Rodziny Rylskich:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21073; 21074; 21155/3; 20996/11; 21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5; 21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10; 21078/15; 21079/11; 25660; 25661; 25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3;   21169/1; 21171/1; 21172/1,

 • działki przeznaczone do czasowego zajęcia, niezbędne podczas realizacji inwestycji:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

21073/2 (z podziału dz. 21073); 21076/7; 21075/13 (z podziału dz. 21075/4); 21078/29 (z podziału dz. 21078/1); 21078/32 (z podziału dz. 21078/2); 21074/2 (z podziału dz. 21074); 21163/7; 21163/8; 21167/9; 21156/1; 25630; 21075/9.

Pozostała część decyzji Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 sierpnia 2022 r., znak: AGP.6740.119.2022.SZ pozostaje bez zmian.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3 w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1.

Dzień publicznego ogłoszenia: 14.09.2023 r.

249/2023

Top