Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wśród suwalskich dzieci i młodzieży oraz doświetlenie przejść dla pieszych to tematy, które zdominowały posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Prezydencie Suwałk. W agendzie spotkania pojawiły się też sprawy dotyczące bezrobocia, a także wprowadzonej w tym roku strefy wolnej od nikotyny przy ul. Sejneńskiej.

Problemy związane z agresją oraz cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży to temat, który od dłuższego czasu analizuje suwalski samorząd we współpracy z Komendą Miejską Policji. W marcu tego odbyło się w  tej sprawie spotkanie z dyrektorami suwalskich szkół.

Od tego czasu przedstawiciele KMP zorganizowali 86 spotkań edukacyjnych dla ponad 2000 osób. Oprócz tego policjanci zaaranżowali 28 spotkań w ramach programu „Bezpieczne ferie” i 109 spotkań w ramach programu „Bezpieczne wakacje”. Wszystko po to by mówić dzieciom, młodzieży ale też i rodzicom o przyczynach agresji i niewłaściwego zachowania.

Niestety cały czas – jak zauważają przedstawiciele Policji – nierozłącznie wiąże się to z treściami prezentowanymi w mediach społecznościowych przez „idoli” dzisiejszej młodzieży, którymi są np. freak fighterzy czy influencerzy, których zachowania przekładają się na wzorce, z  których czerpią najmłodsi.

Dlatego też Wydział Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim przeanalizuje kompleksowo czy istnieje możliwość określenia i nadania ram prawnych dla tego jak dzieci podczas pobytu w szkole mogą korzystać z urządzeń mobilnych.

Innym tematem, któremu poświęcono dużo czasu było doświetlenie przejść dla pieszych. Takie już są w Suwałkach przy ulicach: Podhorskiego, Utrata, Noniewicza, a kolejne pojawią się jeszcze w tym roku przy Emilii Plater. Powstaną również przy modernizowanej ul. Franciszkańskiej i ulicach w rejonie strefy ekonomicznej oraz budowanej „trasie wschodniej”. Prezydent Suwałk chce by jak najszybciej pojawiło się doświetlenie przejścia na ul. Wojska Polskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz przejścia na ul. Noniewicza vis a vis III LO. Polecił również by Zarząd Dróg i Zieleni w ciągu miesiąca opracował listę miejsc, w których należałoby doświetlić przejścia.

O sprawie bezrobocia mówił Kamil Czarniawski, dyrektor PUP w Suwałkach, a o wprowadzonej strefie wolnej od nikotyny przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. W rejonie szkół przy ul. Sejneńskiej wprowadzono tzw.  „patrole szkolne” z udziałem przedstawicieli jednostek oświatowych. Pojawiły się mandaty oraz odprowadzenia osób nieletnich do szkoły.