16 września w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli otwarta zostanie wystawa „Obława Augustowska. Lipiec 1945”. Odbędzie się również dyskusja historyków. W dyskusji wezmą udział prof. Nikita Pietrowa (Stowarzyszenie „Memoriał”), prof. Jarosław Wołkonowski (Wilno) oraz przedstawiciele Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. Moderator dyskusji – eurodeputowana Anna Fotyga. Pracownicy białostockiego Oddziału IPN i olsztyńskiej delegatury Instytutu: dr Marcin Markiewicz, dr Ewa Rogalewska, dr Waldemar Brenda, dr Piotr Kardela i Paweł Kalisz zaprezentują też naukowe i edukacyjne działania IPN związane z Obławą.

Źródło: Wrota Podlasia