Na stronie suwalskiej Biblioteki Publicznej www.digi.bpsuwalki.pl/tematy/cmentarz pojawiła się baza osób spoczywających na parafialnym cmentarzu rzymskokatolickim w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, a w niej pierwsze wpisy. To jeden z efektów projektu „Suwalski Cmentarz – Księga Zatrzymanego Czasu” dofinansowanego przez Fundację BGK z Programu „Moja Mała Ojczyzna”. Projekt powstał w celu upamiętnienia mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Oprócz sławnych ludzi na cmentarzu są setki grobów tych, którzy dotąd nie wystąpili w zbiorowej pamięci. To nasze wspólne dziedzictwo kulturowe miasta i regionu.
W zdobywaniu informacji pracownikom suwalskiej Biblioteki pomagają wolontariusze – młodzież, dorośli oraz rodziny osób spoczywających na cmentarzu. To ogromna pomoc. W jaki sposób inaczej dotarliby oni do informacji, że Scholastyka Augustynowicz to cicha bohaterka, która uratowała siedemnaścioro dzieci w czasie II wojny światowej?
Czy że Czesława Rymsza z ulicy W. Gałaja była utalentowaną malarką i rysowniczką, której prace znajdują się nie tylko w Suwałkach, ale i w Białymstoku i Krakowie?
Czy że Janina Kraśko, inicjatorka powstania suwalskiego ogniska muzycznego i prekursorka szkoły muzycznej w Suwałkach, urodziła się nie, jak powszechnie sądzono, w Suwałkach, ale w Jeziorkach koło Budziska?
To wszystko pracownicy suwalskiej Biblioteki wiedzą od osób, które dzielą się z swoimi archiwami i wspomnieniami. Spełnia się idea współdziałania ludzi, których łączy wspólna historia.
Baza jest budowana na bieżąco, w miarę odnajdowania i pozyskiwania informacji. Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zachęca do nadsyłania uzupełnień informacji o osobach spoczywających na cmentarzu. Można przyłączyć się do wspólnego tworzenia bazy na zasadzie wolontariatu lub po prostu upamiętniając swoich bliskich lub znajomych.
Kontakt: Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A (parter), tel. 87 565 62 46, e-mail: digi@bpsuwalki.pl Pracownia czynna codziennie 9-15, w środy 9-18.