Siódma sesja Rady Miejskiej w Suwałkach rozpoczęła się ślubowaniem dwojga nowych radnych: Ireny Schabieńskiej i Jacka Juszkiewicza. Zastąpili oni Adama Gorlo i Janusza Witolda Skowrońskiego z klubu Prawo i Sprawiedliwość, którzy zrezygnowali ze swoich mandatów.

Najwięcej czasu radnym zajęła dyskusja o szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i suwalskiej oświacie. Adam Szałanda, dyrektor szpitala poinformował, że sytuacja finansowa placówki poprawia się, ale szpital wciąż ma około 34 mln zł długu. Teraz szpital dysponuje 470 łóżkami na 21 oddziałach, w których pracuje ponad 200 lekarzy i prawie 400 pielęgniarek i położnych. W ubiegłym roku udzielili oni 75 tys. porad w poradniach i dokonali ponad 32 tys. hospitalizacji. W suwalskim szpitalu najdłużej czeka się na wizytę w poradni alergologicznej (ponad 230 dni) i poradni chorób zakaźnych (228 dni).

Dobra wiadomość dla suwalczan. Od 1 lipca tego roku do suwalskiego szpitala wraca kardiologia inwazyjna. Teraz suwalczanie po pomoc na takim oddziale muszą jechać poza nasze miasto, najbliżej do Augustowa.

Niestety, kobiety, które zdecydują się rodzić w Suwałkach, muszą przygotować się na ból. Jak poinformował dyrektor Szałanda, suwalskiego szpitala nie stać na stosowanie znieczuleń przy porodach. Brakuje też anestezjologów.

Radny Kamil Lauryn dopytywał o możliwość zapewnienia opieki geriatrycznej w suwalskim szpitalu. Jak poinformował dyrektor szpitala w planach szpitala jest utworzenie oddziału geriatrycznego oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego. Teraz najbliżsi geriatrzy przyjmują w Augustowie i Sejnach.

Wiele dyskusji i emocji wywołał podział klas na grupy w suwalskich szkołach. Ostatecznie radni przyjęli stanowisko, w którym: W przypadku nauczania języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki niezbędne do osiągnięcia wysokiej jakości nauczania jest zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach szkolnych oraz podział na grupy, niezależnie od ilości dzieci w klasie, wówczas uczniowie uzyskają warunki konieczne do zdobycia potrzebnej wiedzy i umiejętności. To stanowisko nie ma prawnej mocy wiążącej dla dyrektorów szkół, którzy będą decydowali o organizacji szkół w następnym roku szkolnym. Przygotowane przez nich tak zwane arkusze organizacyjne szkół będą opiniowane przez organ prowadzący, czyli samorząd.

– Mamy dobre intencje. Będziemy wszystkie przypadki rozpatrywać indywidualnie po zakończeniu naboru do szkół – zapewniał Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Ponadto radni zdecydowali, że w tym roku dotacje z budżetu miejskiego na remont suwalskich zabytków otrzymają właściciele:

– domu przy ul. T. Kościuszki 41 – wymiana pokrycia dachowego – 17 000 zł,

– domu przy ul. W. Gałaja 33A – renowacja drzwi wejściowych – 2 500 zł,

– domu przy ul. Chłodna 4 – remont dachu – 23 000 zł,

– domu przy ul. T. Kościuszki 96 – renowacja 2 okien i drzwi balkonowych – 4 500 zł.

Pieniądze z budżetu miejskiego trafią również na remonty:

– molenny przy ul. Sejneńska – ścian (elewacji) – 42 000 zł,

– kaplicy cmentarnej pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Bakałarzewskiej – elewacji – 42 000 zł,

– cerkwi cmentarnej przy ul. Zarzecze – dachu – 18 000 zł

– kościoła ewangelicko augsburski przy ul. T. Kościuszki – renowacja 10 okien – 15 000 zł,

– kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. A. Mickiewicza – naprawa dachu, remont części elewacji, renowacja drzwi – 36 000 zł.

Umowy na dofinansowanie tych remontów zostaną podpisane jeszcze w maju.

Radni zdecydowali, że na kąpielisku „Arkadia” będzie obowiązywał odpowiedni standard bezpieczeństwa bo znalazło się ono w wykazie kąpielisk. W latach poprzednich było to jedyne takie bezpieczne kąpielisko na Suwalszczyźnie i jedno z niewielu w podlaskiem.

Rajcowie przyjęli 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenów: przy zbiorniku Sobolewo, rejonu ulicy Chopina oraz Osiedla Północ I. Ponadto radni przedłużyli do 30 czerwca 2018 roku dzierżawę suwalskich słupów ogłoszeniowych przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa” oraz zwolnili z obowiązku wystawiania pojemników na odpady przed posesję osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, co muszą potwierdzić pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Podczas kwietniowej sesji zajęli się też sprawozdaniami: z działalności MOPS, komendanta policji oraz z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi. Rozpatrzyli również informację komendanta straży pożarnej oraz informację z realizacji programu „Suwalska rodzina PLUS”.

Zapytania i interpelacje w kolejności zgłosili radni: Kamil Lauryn, Anna Ruszewska, Zdzisław Przełomiec, Zbigniew De-Mezer, Grzegorz Gorlo, Józef Murawko, Piotr Wasiukow oraz Zbysław Grajek. Zgodnie ze Statutem Miasta Suwałki odpowiedzi na nie otrzymają w ciągu 2 tygodni.

Na zakończenie sesji prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że zdecydował się odstąpić od zakupu akcji suwalskiego ARES-u bo otrzymał zapewnienie od marszałka województwa, że bez zgody suwalskiego samorządu spółka nie zostanie przeniesiona poza Suwałki. Wkrótce będą dokonane odpowiednie zmiany w statucie ARES-u.