W ostatnich tygodniach wiele mówi się o sytuacji suwalskiego oddziału PKS Nova. 12 lutego dyskutowali o niej radni wojewódzcy na sesji Sejmiku. Temat ten ma znaleźć się w porządku obrad kolejnej sesji zaplanowanej na 19 lutego. Aby przy podejmowaniu decyzji na temat przyszłości podlaskiej spółki uwzględnić głos mieszkańców i pasażerów, 9 lutego wystartowała petycja społeczna „TAK dla PKS Suwałki”.  Dotąd apel podpisało ponad 2.000 osób.

Jak informują organizatorzy akcji Piotr Rydzewski i Piotr Wasilewski, petycja jest skierowanych do obecnych, a także przyszłych samorządowców województwa podlaskiego.  W petycji napisano m.in.: „My, mieszkańcy Województwa Podlaskiego i inni obywatele, składający podpis pod niniejszą petycją, którym zależy na równomiernym rozwoju całego Regionu, postulujemy przywrócenie samodzielnego oddziału PKS w Suwałkach (…) apelujemy do wszystkich aktualnych, ale co ważniejsze – wybranych 7 kwietnia 2024 nowych radnych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego – radnych wojewódzkich, radnych powiatowych, radnych miejskich, radnych gminnych, prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów – niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej – o podjęcie wszystkich koniecznych pilnych działań na rzecz odwrócenia procesu inkorporacji z 2016 roku i wyodrębnienia z PKS Nova oddzielnej spółki – PKS w Suwałkach, która będzie mogła się samodzielnie rozwijać, oferując korzystną dla Mieszkańców siatkę połączeń ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Mieszkańców Suwałk, powiatu suwalskiego, powiatu sejneńskiego, powiatu augustowskiego, powiatu monieckiego i powiatu sokólskiego.”