O Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

O Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Członkowie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ustępującej i nowej kadencji spotkali się w środę 11 stycznia w ratuszu z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta Suwałk. Spotkanie było okazją do podziękowania ustępującej radzie oraz gratulacji nowo powołanym członkom SRDPP.

– Przez trzy lata wnikliwie analizowaliście Państwo i opiniowaliście projekty najważniejszych dokumentów nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale dla wszystkich mieszkańców – mówił prezydent Miasta Suwałk. – Wasze uwagi były dla mnie cennym głosem, który zawsze brałem pod uwagę. Bez wątpienia miały pozytywny wpływ na jakość dokumentów uchwalanych przez suwalską Radę Miejską. Za to bardzo Państwu dziękuję. Jesteście, bez wątpienia, jedną z najbardziej aktywnych rad i na pewno Wasza praca jest widoczna. O Waszej pracowitości świadczą też liczby. W kilkudziesięciu konsultacjach zgłosiliście Państwo 222 uwagi, z czego 168 uwzględniłem. To stanowi 75,68 procenta, bardzo wysoki wynik – podkreślał Prezydent. – Dziękuję, ze mogłem liczyć na Państwa także jeśli chodzi o udział w różnych zespołach eksperckich, przygotowujących programy i strategie, czy oceniających projekty w Suwalskim Budżecie Obywatelskim. Poza tym doceniam Państwa pracę w Waszych organizacjach i środowiskach, ponieważ jesteście jednym z najbardziej aktywnych mieszkańców.

Ustępujący członkowie odebrali następnie podziękowania od Prezydenta.

Członkom nowej rady Prezydent życzył zaś satysfakcji z zaangażowania nie tylko na rzecz doskonalenia współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, ale także ogólnie z pracy na rzecz suwalskiej społeczności.

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego powstała w 2012 roku. Liczy 12 osób – sześciu wybranych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, troje radnych i troje pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Kadencja trwa trzy lata. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzeń.

Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego V kadencji tworzą:

Bogdan Bezdziecki
Marcin Butkiewicz
Elżbieta Gibowicz
Krystyna Gwiazdowska
Karol Korneluk
Anna Kumiszcza-Michniewicz
Wiesława Kwaterska
Ewa Lewoc
Jarosław Ruszewski (Przewodniczący)
Anna Szulc
Agnieszka Szyszko (Sekretarz)
Karol Marcin Świerzbin (Wiceprzewodniczący)

Top