O suwalskiej gospodarce, aptekach i pomniku

O suwalskiej gospodarce, aptekach i pomniku

Debata nad Stanowiskiem Rady Miejskiej w sprawie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Suwałk w kontekście publikowanych informacji o zagrożeniach występujących w tzw. przesmyku suwalskim zdominowała obrady czerwcowej sesji suwalskiej Rady Miejskiej. Radni zajęli się też min. kilkoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustalili harmonogram pracy suwalskich aptek w porze nocnej, w niedziele, w święta i w dni wolne od pracy do końca 2023 r. Ponadto zapoznali się z informacją z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód i dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim.

Harmonogram pracy aptek
Radni ustalili harmonogram pracy wszystkich 28 aptek ogólnodostępnych w Suwałkach w porze nocnej, w niedziele, w święta i w dni wolne od pracy, który będzie obowiązywał od 1 sierpnia do końca 2023 r. Zgodnie z dotychczas obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej z 2016 r. na terenie Suwałk całodobowo funkcjonuje jedna apteka znajdująca się w Szpitalu Wojewódzkim. Po wybuchu pandemii oraz w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą całodobowa apteka w suwalskim szpitalu zaczęła ograniczać swoją działalność w porze nocnej, co wzbudziło narzekanie wśród suwalczan oraz liczne interpelacje suwalskich radnych miejskich. Samorząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może odstąpić od wyznaczania dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Honorowy Obywatel Suwałk
Radni nadali Janowi Chojnackiemu tytuł Honorowy Obywatel Miasta Suwałk za jego pracę włożoną w budowanie rangi Suwałki Blues Festival. Od pierwszej edycji J. Chojnacki prowadzi, wspiera i promuje SBF. To dzięki jego zaangażowaniu poprzedzające festiwal Rozgrzewki Bluesowe i koncerty otwarcia SBF były transmitowane na antenie radiowej Trójki podczas audycji „Bielszy odcień bluesa”. Suwałki były promowane również w radiowej Jedynce, a obecnie w Radiu Nowy Świat. Od 2015 r. zasiada on w radzie artystyczno-programowej SBF jako jej przewodniczący. J. Chojnacki to znany polski dziennikarz muzyczny, popularyzator i miłośnik bluesa, niekwestionowany autorytet dla miłośników tego gatunku muzyki.

Będzie pomnik Aleksandry Piłsudskiej
Rajcowie nie jednogłośnie wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika suwalczanki Aleksandry Piłsudskiej, bojowniczki o wolność i niepodległość, społeczniczki, Honorowej Obywatelki Miasta Suwałk, żony Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po dłuższej dyskusji radni zdecydowali, że pomnik A. Piłsudskiej stanie obok parku Konstytucji 3 Maja, przy parkingu na rogu ul. A. Mickiewicza i ul. ks. K. Hamerszmita obok parkometru. Postać A. Piłsudskiej w wysokości 2 metrów zostanie wykonana z brązu i osadzona na cokole granitowym o wysokości 1 m. Monument będzie ufundowany przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Aleksandry Piłsudskiej ze środków pochodzących z darowizn i zbiórki publicznej prowadzonej przez ten Komitet. Z budżetu miejskiego Suwałk zostanie sfinansowane przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia pomnika w kwocie 15 tys. zł.

Inne uchwały
Radni przyjęli też m.in. uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu ograniczonego ulicami Modrzewiową, Majora S. Buczyńskiego, Papieża Jana Pawła II i K. Brzostowskiego oraz rejonu ulicy Dąbrówka. Zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów: południowo-zachodniego rejonu ul. Zastawie, północnego rejonu ul. Ogrodowej, zachodniego rejonu ulicy Bakałarzewskiej, terenu ograniczonego ulicami T. Kościuszki, Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza, a od południa fragmentem ulicy Muzycznej i działkami o nr 11505/1, 11505/5, 11505/6. Uchwalili też nowy regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki.

O suwalskiej gospodarce
Debata nad Stanowiskiem Rady Miejskiej w sprawie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Suwałk w kontekście publikowanych informacji o zagrożeniach występujących w Przesmyku Suwalskim wypełniła znaczną część czerwcowej sesji. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele suwalskiego biznesu.
– Dziś widzimy, że niektóre nasze firmy krwawią. Mamy kryzys wywołany inflacją czy energetyką, ale też i sytuacją geopolityczną. Nasi przedsiębiorcy stracili rynki zbytu na wschodzie Europy. Miejscowi przewoźnicy nie mogą świadczyć usług w krajach Europy wschodniej. To pogłębia już i tak złą sytuację suwalskiej gospodarki – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Prezydent Suwałk zwrócił uwagę na to, że Suwałki nie znalazły się na liście miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, bo Polska Akademia Nauk przy jej sporządzaniu przyjęła nieaktualne już dane. Problemem jest również konkurencyjność inwestycyjna. W Suwałkach, by duży przedsiębiorca mógł skorzystać z ulg podatkowych musi zainwestować 80 000 000 zł. W Białymstoku 60 000 000 zł, a w Łomży czy Ełku 10 000 000 zł. Jest również zauważalny spadek w ruchu turystycznym. Z informacji uzyskanych z Centrum Informacji Turystycznej wynika, że liczba odwiedzających spadła od 2019 roku drastycznie.
Po wprowadzeniu prezydenta Suwałk odbyła się debata radnych i gości, których dużo zaproszono.
– Zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, wojewodę podlaskiego, przedstawicieli różnych instytucji. Niestety ich tutaj nie ma – podsumował przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.
– Ze smutkiem stwierdzam, że rozmawiamy o tym stanowisku od miesiąca. Gdyby takie stanowisko było podejmowane w Ełku sala pękałaby w szwach. Byliby posłowie, senatorowie, władze wojewódzkie. Tu w Suwałkach nie ma tych osób. Nie ma tu nikogo kto powinien nas wysłuchać. Nie sztuką jest przecinać wstęgi, ale sztuką jest by rozmawiać o trudnych sprawach i szukać możliwości ich rozwiązania by móc powiedzieć mieszkańcom, że rozwiązujemy ich problemy – powiedział Zbigniew De Mezer.
– Stanowisko radnych pokazuje rozpacz, że chcemy by coś się zmieniło z korzyścią dla mieszkańców tej części kraju. Zasługujemy na więcej niż najniższa krajowa. Byśmy mogli tu godnie żyć. Pokazujmy, że to miejsce atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców – mówił Marek Zborowski Weychman.
– Podchodzę bardzo sceptycznie do tego stanowiska. Nie wiem na ile ono będzie skuteczne. Powinniśmy być za to skuteczni w działaniach na rzecz rozwoju Suwałk. Stanowisko nie jest wyrazem takiego działania – mówił Jacek Juszkiewicz.
– Te stanowisko nikogo nie atakuje. Pokazujemy, że coś dzieje się źle i oczekujemy pomocy, by było lepiej. Szukajmy możliwości rozwoju wszędzie gdzie się da. Niech ten rozwój będzie uczciwy – mówił Wojciech Pająk.
– Jesteśmy zgodni co do jednej rzeczy. Chodzi o wpisanie Miasta Suwałki na listę miast tracących funkcje społeczno -gospodarcze. Pozostałe rzeczy wpisane do stanowiska mogą być dyskusyjne, bo mogą jednak kogoś obrazić czy też urazić – mówił Bogdan Bezdziecki.
Jacek Niedźwiedzki z klubu Suwałki Przyszłości oraz Jacek Roszkowski z klubu Prawo i Sprawiedliwość zwrócili uwagę, że podobne stanowisko było już przyjęte w 2020 roku i niestety od tego czasu nic się nie zmieniło. W dyskusji uczestniczyli też radni: Kamil Klimek i Karol Korneluk oraz zaproszeni goście.
– Analiza ryzyka, którą przedstawił Pan Prezydent jest bardzo kompletna i trudno do niej coś dodać. Niestety instrumenty wsparcia w postaci dotacji, polityki fiskalnej czy pieniędzy przeznaczonych na typową konsumpcję nie przynoszą spodziewanego efektu. Województwo Podlaskie jest nadal „w ogonie” polskich województw tracąc dużo do regionów lepiej, silniej rozwiniętych – zauważył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski.
– Przy nowych inwestycjach przedsiębiorcy skupiają się na nowoczesnych parkach technologicznych i automatyzacji procesu produkcji. Mniej na wzroście zatrudnienia – powiedział prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec, który stwierdził, że wprowadzenie Polskiej Strefy Inwestycji było i jest bardzo korzystne.
– Chodzi o to żebyśmy mieli równe szanse. Jeżeli przedsiębiorca może wybrać pomiędzy Miastem Suwałki, gdzie trzeba zainwestować 80 000 000 zł, a innym miastem, gdzie trzeba wydać 8 razy mniej to wybór jest prosty. Przedsiębiorca umie liczyć i wybierze takie miejsce, gdzie będzie dla niego korzystniej. Nie może być tak, że istnieją pomiędzy nami takie dysproporcje. To można zmienić. Nie zmienimy niestety naszego położenia. Musimy mniej mówić, pisać, przypominać o przemysku suwalskim. Jest to bardzo złe dla turystyki, agroturystyki, usług. Cały region północno-wschodniej Polski przez pojęcie przesmyku zubożał. Jako suwalscy przedsiębiorcy podpisujemy się pod proponowanym stanowiskiem – podsumował Przewodniczący Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach Bogdan Sadowski, który poinformował, że wspólnie z Radą Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Suwałk oraz Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców podpisali wspólną deklarację będąca apelem o wsparcie Miasta Suwałki i Suwalszczyzny przez instrumenty krajowe.
Ostatecznie suwalscy radni ponownie zaapelowali do premiera o wpisanie miasta na listę ośrodków tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki temu przedsiębiorcy mogliby zyskać korzystniejsze warunki do inwestowania, a samorząd otrzymałby ułatwienia w staraniach o rządowe dofinansowanie. Za stanowiskiem zagłosowało 15 radnych, 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wnioski i oświadczenia
W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosiło 12 radnych: Kamil Lauryn, Adam Ołowniuk, M. Zborowski-Weychman, Z. De-Mezer, J. Niedźwiedzki, Jarosław Schabieński, K. Korneluk, W. Pająk, B. Bezdziecki, Mariola Karpińska, K. Klimek i Jarosław Kowalewski.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www. um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top