W Zespole Szkół nr 1 odbyło się drugie w tym roku otwarte spotkanie prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza z suwalczanami. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt mieszkańców Suwałk, większość pytała o sprawy bezpośrednio związane z ich miejscem zamieszkania. Były pytania o drogi osiedlowe, lokale dla niepublicznych placówek oświatowych czy o propozycje dla młodych ludzi chcących powrócić do Suwałk.

Czesław Renkiewicz podziękował osobom, które zdecydowały się wziąć udział w spotkaniu, które zaczęło się od przedstawienia przez prezydenta Suwałk wizji rozwoju miasta w przyszłych latach. Następnie prezydent poprosił o zadawanie pytań.

Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na to, by większy nacisk położyć na dbałość o estetykę i spójność architektoniczną miasta, a zwłaszcza zabytkowej części Suwałk. Prezydent przypomniał, że od kilku lat właściciele zabytkowych nieruchomości mogą skorzystać z pomocy samorządu przy remontach zabytkowych budynków. Co roku na ten cel przeznacza się ok. 200 tys. zł.

Na spotkanie przyszła również grupa mieszkańców z ul. Łokietka, która chciała dowiedzieć się kiedy rozpocznie się budowa ich ulicy.

– W ubiegłym roku przygotowaliśmy pełną dokumentację techniczną dla budowy ulicy Łokietka. Dokumentacja zgodnie z przepisami jest ważna przez 3 lata od opracowania. Nie możemy sobie pozwolić na to by pieniądze wydane na dokumentację techniczną zostały zmarnowane – mówił Cz. Renkiewicz.

Mieszkańcy Suwałk dopytywali też o kryteria doboru ulic, które są w pierwszej kolejności remontowane. Prezydent poinformował, że decyduje o tym m.in. czas powstania ulicy, liczba osób mieszkających przy danej ulicy oraz koszt realizacji. Wkrótce Cz. Renkiewicz przedstawi radnym wykaz ulic osiedlowych do remontu wraz z uwarunkowaniami. I to radni zdecydują, które ulice będą remontowane w pierwszej kolejności.

Kolejną kwestię podniosła grupa osób z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Bajka w Suwałkach. Chodziło o zapewnienie w zasobach komunalnych miasta lokalu potrzebnego do prowadzenia tej placówki.

Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk wyjaśniła, że w chwili obecnej miasto nie posiada lokalu, który odpowiadałby wymaganiom szkoły o takim profilu działalności. Poinformowała także, że miasto nie może przekazać szkole budynku przy ul. Kamedulskiej, o który ubiegała się „Bajka”, ponieważ jest on przeznaczony na drugi Miejski Żłobek publiczny.

– Jako samorząd musimy zagwarantować przede wszystkim sprawne funkcjonowanie naszych placówek oświatowych. W chwili obecnej aż 150 maluchów oczekuje na przyjęcie do żłobka. Dlatego budowa drugiego miejskiego żłóbka na bazie budynku przy ulicy Kamedulskiej, to w tym momencie sprawa priorytetowa – mówiła Ewa Sidorek, która obiecała również, że będzie rozmawiała z dyrektorami suwalskich szkół o możliwości wyasygnowania powierzchni pod potrzeby „Bajki” na terenie jednej z suwalskich placówek oświatowych.

Mieszkańcy pytali również o takie sprawy jak odśnieżanie chodników na osiedlu Kamena oraz prosili o poprawę stanu chodników na ul. Północnej i likwidację problemu z kałużami na skrzyżowaniu ul. Północnej i Wylotowej, które powstają po dużych opadach. Prezydent obiecał, że właściwe służby miejskie zajmą się tą sprawą. Suwalczan interesował też temat budowy obwodnicy Suwałk.

Mieszkańcy Osiedla Korczaka prosili o więcej miejsc parkingowych na ich osiedlu. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być przeznaczenie terenu po siedzibie TPD, położonego w centrum osiedla, na parking. Tyle, że teren ten jest własnością Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I to z władzami spółdzielni trzeba rozmawiać o rozwiązaniu problemu z miejscami parkingowymi na osiedlu.

– Dziękuję Państwu, że zdecydowaliście się spotkać z nami i bezpośrednio porozmawiać na tematy wam bliskie. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy równie chętnie przyjdą na kolejne spotkania organizowane w innych częściach Suwałk – podsumował spotkanie Czesław Renkiewicz.