Catherine Trautmann, Europejski Koordynator korytarza sieci bazowej TEN-T „Morze Północne – Bałtyk”, przedstawiciele Komisji Europejskiej z DG MOVE (Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu), ministrowie ds. transportu z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii oraz władze samorządowe uczestniczyli w wizycie studyjnej na pokładzie szynobusa, który 27 sierpnia przejechał z Białegostoku do Kowna. Jednym z przystanków w podróży były Suwałki, gdzie Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk przywitał Catherine Trautmann.

– Celem wizyty, w tym wczorajszej podróży, przebiegającej wzdłuż trasy planowanego połączenia kolejowego, które jest częścią szlaku „Rail Baltica”, jest przedstawienie polskiego zaangażowania w to przedsięwzięcie, a także cennych przyrodniczo obszarów Polski, przez które przebiegać będzie ten szlak kolejowy – poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka, który wraz z litewskim wiceministrem transportu i komunikacji, Sauliusem Girdauskasem pełnili rolę gospodarzy podczas przejazdu delegacji szynobusem udostępnionym przez Przewozy Regionalne.

Wiceszef resortu S. Żałobka przedstawił również założenia szlaku kolejowego „Rail Baltica” i przekonywał, że projekt ten jest kluczowy dla wszystkich zaangażowanych stron – krajów partnerskich w projekcie, jak również innych państw sąsiedzkich w UE. – Realizacja „Rail Baltica” znacznie poprawi komunikację między naszymi krajami i ułatwi komunikację na trasie korytarza „Morze Północne – Bałtyk” – dodał.

Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w obszarze cennym przyrodniczo, niezwykle ważne jest z jednej strony dostosowanie zakresu inwestycji do potrzeb przewozowych i gospodarczych, z drugiej – zapewnienie minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji.

W ramach pierwszego naboru dla projektów CEF (instrument finansowy „Łącząc Europę”), który został ogłoszony we wrześniu 2014 r., Polska zgłosiła między innymi zlokalizowany na ciągu „Rail Baltica” projekt modernizacji odcinka Sadowne – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne. Szacowana wartość tego projektu wynosi 2,7 mld zł. Natomiast projekt modernizacji na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) wstępnie planowany jest do zgłoszenia w drugim lub trzecim konkursie CEF.

– Liczę na Pani pomoc i zaangażowanie w to by odcinek Rail Baltici z Białegostoku do granicy państwa w Trakiszkach został zrealizowany – powiedział na wczorajszym spotkaniu z Catherine Trautmann Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk – W konsultowanym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku ten odcinek znajduje się na 3 miejscu od końca listy rezerwowej inwestycji do zrealizowania. Oznacza to, ze szansa na jego wykonanie stoi pod bardzo dużym znakiem zapytaniadodał prezydent Suwałk.

Swoją podróż Catherine Trautmann oraz cała delegacja zakończyła w Kownie na Litwie.