O przesmyku suwalskim w PUZ

O przesmyku suwalskim w PUZ

Po raz czwarty w Państwowej Uczelni  Zawodowej naukowcy oraz przedstawiciele wojska debatowali na temat ważnej roli tzw. przesmyku suwalskiego. Tym razem dwudniowa konferencja miała nazwę: „Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych”.

Prelegenci byli zgodni, po doświadczeniach z toczącej się  wojny rosyjsko-ukraińskiej, że takie miejsca jak przesmyk suwalski narażone są na pierwsze uderzenie. Stąd bardzo ważne jest wzmacnianie ich obronności o wojska nasycone bronią przeciwlotniczą zdolną niszczyć rakiety oraz przeciwpancerną.

Kto nas chroni?

Na straży tego miejsca, najbliżej granicy z Litwą znajduje się garnizon w Suwałkach, gdzie stacjonuje 14. Pułk Przeciwpancerny. Podstawową bronią jednostki przez wiele lat były samobieżne wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych 9P133 Malutka na podwoziu BRDM-2. To konstrukcja sowiecka pamiętająca jeszcze lata 60. XX wieku. W 2020 roku suwalscy żołnierze otrzymali wyrzutnie izraelskiej firmy Rafael przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR. Można nimi razić czołgi i transportery opancerzone z odległości około 4 km. Pociski kierowane Spike-LR to obecnie podstawowa broń przeciwpancerna polskich wojsk lądowych.  W odwodzie znajduje się kilkuset żołnierzy 12 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT uzbrojonych w nowoczesną broń strzelecką, skuteczną przeciw sile żywej, ale niemal bezbronnych  w walce z transporterami czy czołgami. Zmienić tę sytuację   ma wyposażenie tej formacji w amerykańskie przeciwpancerne pociski kierowane Javelin, które z powodzeniem wykorzystywane są do niszczenia rosyjskich wozów bojowych na Ukrainie.  Co ważne są one proste w obsłudze i znacznie tańsze niż pociski Spike-LR .

Jak przebiegnie S16 przez przesmyk suwalski?

Przez przesmyk suwalski prowadzi najkrótsza droga pomiędzy rosyjskim obwodem kaliningradzkim i Białorusią. Częściowo pokrywa się ona z planowaną budową S 16 na trasie Białystok-Ełk. Wciąż  czekamy na ostateczną decyzję o przebiegu S16 na odcinku z Białegostoku do granicy z Litwą.  Przez przesmyk suwalski prowadzi jedyna lądowa droga łącząca Litwę, Łotwę i Estonię z pozostałymi państwami NATO. Granica polsko-litewska liczy 104 kilometry. Na tej szerokości przez granicę wiedzie kilkanaście szlaków drogowych, w tym dwa o statusie dróg krajowych, linia kolejowa i linia wysokiego napięcia a ostatnio uruchomiony transgraniczny gazociąg. Intensywny ruch panuje także w przestrzeni powietrznej nad przesmykiem suwalskim.

Top