Zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasto Suwałki uruchamia „Ośrodek Karier Suwalskich Absolwentów”. W skrócie projekt OKSA, ma nie tylko śledzić ścieżkę rozwoju suwalskich uczniów ale też oferować im doradztwo zawdowe, kursy i szkolenia.

– W ostatnich dniach wraz z moim zastępcą Romanem Rynkowskim spotkaliśmy się z uczniami suwalskich szkół ponadpodstawowych by opowiedzieć im o projekcie OKSA – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk –  Chcemy wdrożyć narzędzie, które pozwoli nam utrzymywać kontakt z absolwentami naszych szkół po tym jak skończą naukę i rozpoczną na przykład studia. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie z suwalskimi przedsiębiorcami śledzić dalszą ścieżkę rozwoju młodych mieszkańców Suwałk i na przykład proponować im zatrudnienie w naszych firmach – tłumaczy Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Ośrodek Karier Suwalskich Absolwentów (OKSA) to działanie zapisane w Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości do roku 2030. Polegać to będzie na monitorowaniu karier absolwentów suwalskich szkół średnich, uczelni wyższej z Suwałk oraz tworzeniu trwałych form współpracy z absolwentami, instytucjami rynku pracy zachęcających młodych ludzi do powrotu i zamieszkania w Suwałkach.

Każdego roku będzie aktualizowana kwestia danych kontaktowych absolwentów suwalskich szkół w celu informowania ich o aktualnych ofertach pracy, możliwościach inwestycyjnych w mieście, a także o aktualnych wydarzeniach społeczno- kulturalnych odbywających się w mieście. OKSA długofalowo ma służyć zachęcaniu absolwentów (w tym mieszkających w innych częściach kraju / świata) do powrotu do rodzinnego miasta i podejmowania tutaj pracy zawodowej.