O lasach i zmianach w samorządzie

O lasach i zmianach w samorządzie

Dyskusja o suwalskich i podsuwalskich lasach oraz pierwsza po ponad dwudziestu latach zmiana na stanowisku miejskiego skarbnika – to główne punkty LIV sesji suwalskiej Rady Miejskiej. Uczestniczyli w niej m.in. poseł Stefan Krajewski i wiceprzewodniczący podlaskiego Sejmiku Cezary Cieślukowski. Sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego Andrzeja Kolenkiewicza, byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

Radni określili zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Suwałk oraz z inicjatywy Powiatowej Organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego nadali rondu u zbiegu ulic Raczkowskiej, Bydgoskiej i Powstańców Wielkopolskich imię Stanisława Mikołajczyka. Po raz pierwszy na sesji suwalskiej Rady Miejskiej pojawił się nowy Klub Radnych „Suwałki Przyszłości”. Jest on najliczniejszy, bo tworzy go ośmioro radnych, których część wcześniej była w Klubie Radnych „Łączą nas Suwałki”, a część należała do ugrupowania Koalicja Obywatelska. Teraz w suwalskiej RM są trzy kluby radnych i jedno ugrupowanie. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości tworzy siedmioro radnych. Do Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” należy sześcioro radnych, a ugrupowanie „Mieszkańcy Suwałk” tworzy dwoje radnych.

O lasach
Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki Wojciech Rodak przedstawił nowe zasady gospodarowania lasami podmiejskimi tzw. lasami o zwiększonej funkcji społecznej. W granicach miasta znajdują się dwa kompleksy leśne: „Las Szwajcaria” (na północy) oraz „Las Suwalski” (na południu), które są pozostałością dawnej Puszczy Perstuńskiej. Suwalskie lasy podmiejskie to również: Las Kaletnik i Las Zaboryszki. Zasady gospodarowania takimi lasami mają mieć, jako priorytet, ich trwałość, bezpieczeństwo odwiedzających i utrzymanie walorów krajobrazowych. Pojawia się nowa kategoria „lasy o zwiększonej funkcji społecznej”. To pojęcie szersze niż tzw. lasy „miejskie” czy „podmiejskie”, obejmujące również intensywnie odwiedzane lasy na wsi, czy w okolicach wypoczynkowych. Suwalski obręb Nadleśnictwa Suwałki obejmuje ok. 6,6 tys. ha lasów.

Nowy skarbnik
Po 22 latach pracy na stanowisku Skarbnika Miasta Suwałk na emeryturę przechodzi Wiesław Stelmach (na zdjęciu).

W poprzednim wydaniu „DTS” opublikowaliśmy rozmowę z W. Stelmachem. Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym radni odwołali W. Stelmacha ze stanowiska Skarbnika. Na pożegnanie otrzymał on w prezencie m.in. sztabkę złota, upominki i kwiaty.

Na Skarbnika Miasta Suwałk z dniem 28 lutego rajcowie powołali Annę Cyran (na zdjęciu), dotychczasowego naczelnika Wydziału Podatków i Opłat suwalskiego UM. Ukończyła ona studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Białymstoku oraz liczne kursy i szkolenia specjalistyczne. W suwalskim Urzędzie Miejskim pracuje od 20 lat.

Zasady konsultacji społecznych
Radni ustalili nowe zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Suwałk. Teraz konsultacje społeczne mogą być uruchamiane z inicjatywy: 70 mieszkańców Suwałk (dotąd było 510 mieszkańców), pięciu organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Suwałk i społecznych rad działających przy PMS oraz Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, Rady Seniorów i Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zwiększyła się też liczba form prowadzenia konsultacji (katalog otwarty). Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących. Ich wynik nie jest wiążący dla organu Miasta Suwałki podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. W przypadku odrzucenia uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych niezbędne jest uzasadnienie.

Wnioski i oświadczenia radnych
W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosili: Anna Gawlińska, Zbigniew De-Mezer, Wojciech Pająk, Kamil Lauryn, Kamil Klimek, Marek Zborowski-Weychman, Anna Ruszewska, Jacek Roszkowski i Zdzisław Przełomiec. Odpowiedzi na te wnioski udzielono już po oddaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” do druku.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www. um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Propozycje nowego klubu radnych

Konferencję prasową Klub Radnych „Suwałki Przyszłości” zorganizował tuż przed sesją lutową. Radni poinformowali, że mają pierwsze propozycje spraw do załatwienia w Suwałkach. Chcą by mieszkańcy byli informowani przez Zarząd Dróg i Zieleni na stronie internetowej o przyczynach wycinki drzew w mieście, oznaczając te miejsca specjalnymi tabliczkami oraz informując o posadzonych w zamian drzewach. Chcą by samorząd wpłynął na dewelopera budującego domy u zbiegu ulic Sportowej i A. Piłsudskiej, by stworzył on dla mieszkańców osiedla zielony azyl do wypoczynku. Radni podnoszą też potrzebę udrożnienia dojazdu do osiedla Kamena i przebudowy ulicy Kolejowej i budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wylotowej.

 

Top