O epidemii i ekologii

O epidemii i ekologii

Najwięcej czasu na XXXI sesji suwalskiej Rady Miejskiej zajęła dyskusja o epidemii i ekologii. Radni wysłuchali informacji o zachorowaniach w Suwałkach oraz o stanie gospodarki leśnej na terenie miasta. Zajęli się też m.in. dotacjami na zabytki, przyszłością Bursy Szkolnej, wykazem kąpielisk oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ul. Północnej oraz północnej pierzei ul. Wigierskiej od ul. 1 Maja do ul. Utrata. Ponadto wyrazili zgodę na złożenie wniosku o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz powierzyli Prezydentowi Miasta Suwałk uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z suwalskiego systemu roweru SUWER.

Radni zapoznali się też z informacją z realizacji programu Suwalska Karta Mieszkańca oraz informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku. Więcej o tym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „DTS”. Radni po raz kolejny obradowali w sposób zdalny.

Na COViD-19 zmarło aż 126 suwalczan

Tragiczne informacje na sesji przekazała Elżbieta Bednarko, szefowa suwalskiego Sanepidu. Od początku epidemii na COViD-19 zmarło 126 suwalczan. Na szczęście sytuacja epidemiczna się poprawia. Jak poinformował dyrektor suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda w jego placówce nie brakuje respiratorów i tlenu, który jest niezbędny przy leczeniu chorych na koronawirusa.

W ciągu ostatniego pół roku w Suwałkach i w powiecie ziemskim zmarły aż 184 osoby na COViD-19, w tym 126 suwalczan. Przypomnijmy, że pierwszy zgon z powodu koronawirusa w Suwałkach odnotowano 13 października 2020 r. Od początku pandemii Powiatowa Stacja Sanitarna w Suwałkach odnotowała 5 406 przypadków zachorowań. W Suwałkach do tej pory COViD-19 potwierdzono u 4 067 osób. Sytuacja epidemiologiczna się poprawia. W dniu sesji (28 kwietnia) w Suwałkach przybyło 7 zakażonych i 1 osoba zmarła, a w powiecie suwalskim 4 zakażonych i 1 osoba zmarła.

Poprawia się też sytuacja w suwalskim szpitalu. Przebywało w nim w dniu sesji 52 pacjentów chorych na koronawirusa, z których 13 wymagało pomocy w oddychaniu przy użyciu respiratora. Dyrektor szpitala zapewnił, że w jego placówce jest wystarczająca liczba respiratorów i nie brakowało ich nawet w czasie największych zachorowań. Dodał, że teraz szpital zużywa mniej tlenu potrzebnego przy leczeniu chorych na COViD-19. Jego dzienne zużycie spadło z 2,5 tony do 2 ton tlenu na dobę. Dyrektor poinformował też, że w szpitalu 28 kwietnia gotowy był już punkt szczepień powszechnych, który będzie mógł szczepić nawet 500 osób na dobę. Oczywiście, jeżeli będą szczepionki przeciw COViD-19.

O Lesie Szwajcarskim

las szwajcarskiDyskusję o sytuacji w tzw. Lesie Szwajcarskim wywołała wycinka drzew przy drodze z Suwałk do Jeleniewa. Suwalski nadleśniczy Wojciech Rodak uspokajał, że jest to zwykła gospodarka leśna i nie dzieje się tutaj nic niezwykłego. Więcej cięć w tym lesie było w 2017 r., ale tym razem wycinka jest prowadzona przy drodze i stąd większe zainteresowanie nią. Przed laty nie wycinano drzew przy drogach, ale ze względów bezpieczeństwa takie wycinki są konieczne. W. Rodak poinformował, że w Nadleśnictwie Suwałki więcej drzew przybywa, niż wycina się, a wiek drzew w Lesie Szwajcarskim jest coraz wyższy. W tym roku zaplanowano w tym lesie wycięcie drzew na obszarze ponad 4 ha. Zostanie on odnowiony w przyszłym roku. Anna Ruszewska zaproponowała by Nadleśnictwo Suwałki przeprowadziło akcję bezpłatnego przekazania suwalczanom sadzonek drzew. W. Rodak zadeklarował taką możliwość w przyszłym roku.

W dyskusji o Lesie Szwajcarskim głos zabrali: Adam Ołowniuk, Tadeusz Czerwiecki, Wojciech Pająk, Jacek Niedźwiedzki, Jacek Juszkiewicz, Jarosław Schabieński, Zbigniew Roman De-Mezer i Mariola Brygida Karpińska.

Kotłownia potrzebna i niegroźna

Forte kotlowniaRadni i przedstawiciele fabryk Forte dyskutowali o budowie nowej kotłowni przy ul. Północnej. Zawiązała się grupa mieszkańców miasta, którzy nie zgadzają się na tę inwestycję. Przedstawiciele Forte uspokajali, że nowa kotłownia będzie bardziej przyjazna środowisku i mniej uciążliwa dla mieszkańców Osiedla Kamena, niż działałąca już od lat fabryczna kotłownia.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przedstawił dotychczasowe działania w tej sprawie i przeprowadzone dotąd konsultacje społeczne, dotyczące tej inwestycji, m.in. na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”, gdzie w październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy o przygotowaniach do tej inwestycji. Przedstawiciele Forte omówili przygotowania do budowy nowej kotłowni oraz argumenty przemawiające za nią:

– nowa kotłownia musi powstać, by nadal zapewniać miejsca pracy w suwalskiej fabryce Forte;
– obecna kotłownia nie jest najnowszą instalacją i musi być zlikwidowana ze względu na obowiązujące wymogi prawne;
– nowa kotłownia będzie spalała biomasę, czyli drewno, trociny, wióry i będzie wyposażona w system oczyszczania spalin z dioksyn i metali ciężkich. Ma to zapewnić produkcję ciepła w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i ludzi;
– nowa kotłownia będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców Osiedla Kamena niż obecna, bo zlikwiduje hałas, który teraz powstaje przy przeładunku i wywozie pyłów.

Pełnomocnik zarządu ds. środowiska i systemu zarządzania fabryk Forte Edyta Wilczyńska poinformowała, że dokumentacja nowej instalacji jest przygotowana, ale nie oznacza to, że zapadły już ostateczne decyzje. Przedstawiciele firmy są otwarci na spotkanie z lokalną społecznością i przedstawienie szczegółów tej inwestycji. Jego termin i miejsce ma być zaproponowany do 15 maja. Głos w dyskusji w tej sprawie zabierali: A. Ołowniuk, Jacek Roszkowski i Z. De-Mezer oraz Zdzisław Przełomiec.

Atrakcyjna SKM

Prawie co drugi suwalczanin ma Suwalską Kartę Mieszkańca. Dzięki niej może korzystać z wielu ulg i przywilejów. Do końca 2020 r. wydano SKM dla 30 142 mieszkańców (aktualnie zarejestrowano już 31 644 kart). Tak wynika z informacji przedstawionej suwalskim radnym.

Mimo pandemii w 2020 r. mieszkańcy Suwałk skorzystali ze zniżek na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł. Największe ulgi uzyskali rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli. Było to nieco ponad 600 tys. zł. Korzystający z obiektów suwalskiego OSiR skorzystali z ulg na ponad 260 tys. zł. A podróżujący komunikacją miejską uzyskali ponad 135 tys. zł ulg. W tym ostatnim przypadku nie są brane pod uwagę darmowe przejazdy dzieci i młodzieży. Więcej o SKM pisaliśmy w poprzednim wydaniu „DTS”.

Będzie kąpielisko?
Radni zdecydowali, że od 1 lipca do 31 sierpnia tego roku będzie kąpielisko nad Zalewem Arkadia, działające zgodnie z ustawą Prawo wodne. Oznacza to, że jakość wody na tym kąpielisku będzie kontrolowana przez cały sezon oraz będzie ono miało odpowiednią infrastrukturę, z ratownikami. Oczywiście o tym, czy kąpielisko będzie mogło działać, zależy od stanu epidemii koronawirusa i ewentualnie wprowadzonych ograniczeń.

Marek Lech Zborowski-Weychman i J. Roszkowski dopytywali o możliwość wsparcia przez suwalski samorząd miejski utrzymania kąpielisk w Krzywem nad jez. Czarnym oraz w Starym Folwarku nad Wigrami. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski zapewnił, że na kąpielisku w Krzywem będzie jeden ratownik, którego utrzymanie zostanie sfinansowane z suwalskiego budżetu miejskiego. Podobnie może być w Starym Folwarku, ale dopiero po przyjęciu uchwały przez Radę Gminy Suwałki o utworzeniu tam kąpieliska.

zalew Arkadia

Mniej dzieci, więcej przemocy w rodzinie

Co dwudziesty mieszkaniec Suwałk w 2020 r. otrzymał pomoc i wsparcie z pomocy społecznej. Taką pomocą objęto 1 843 środowisk rodzinnych. Tak wynika z informacji przedstawionej suwalskim radnym. W porównaniu do 2019 r. w ubiegłym roku w Suwałkach z pomocy społecznej skorzystało o ponad 400 osób więcej. Najczęstszym powodem korzystania z pomocy było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. Największy przyrost w powodach ubiegania się o wsparcie odnotowano w przypadku przemocy w rodzinie (wzrost o blisko 65%) i alkoholizmu (wzrost o ok.10%).

W 2020 r. znacznie wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego wydatki na świadczenie wychowawcze tzw. 500 Plus. W Suwałkach na ten cel wydano blisko 75 mln zł, czyli o ponad 16 mln zł więcej niż w 2019 r. Niestety gwałtownie zmniejszyła się liczba jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia dziecka – z 281 (2019 r.) do 217 (2021 r.). A to oznacza, że w Suwałkach rodzi się dużo mniej dzieci. Jeżeli porównamy ubiegły rok do 2018 r., to jednorazowych dodatków z tytuły urodzenia się dziecka wypłacono o połowę mniej. To już dramat.

Zdaniem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach Leszka Lewoca najważniejszym jest zapewnienie pomocy rodzinom, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu, w związku z rozwojem stanu epidemicznego oraz tworzeniem i realizacją programów osłonowych uwzględniających wzrost kosztów utrzymania. W ubiegłym roku z budżetu Suwałk na pomoc społeczną wydano o blisko 22 mln zł więcej niż w 2019 r.

Kasa na zabytki

Suwalscy radni miejscy zajęli się też suwalskimi zabytkami. Zapoznali się z informacją dotyczącą wydatków w 2020 r. z suwalskiego budżetu miejskiego na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach oraz przyjęli uchwałę w tej sprawie, dotyczącą wydatków z tegorocznego budżetu.

W 2020 r. z miejskiej kasy na ten cel wydano 100 tys. zł. Wyremontowano za to: elewację w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. E. Plater 1, dach w prywatnym budynku przy ul. Kamedulskiej 14, dach w prywatnym budynku przy ul. T. Kościuszki 94. W tym roku w terminie wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie remontu suwalskiego zabytku. Za 45,5 tys. zł zostanie wyremontowana elewacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 21.

Bursa w ekonomiaku

Radni zdecydowali o włączeniu suwalskiej Bursy Szkolnej do Zespołu Szkół Nr 4. Jest to konsekwencja decyzji radnych podjętej na poprzedniej sesji w sprawie powrotnego przejęcia prowadzenia Bursy Szkolnej od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która nie chce dalej prowadzić tej placówki. Obecnie w Bursie zakwaterowanych jest 122 wychowanków oraz zatrudnionych 5 pracowników pedagogicznych i 1 pracownik administracji. Po włączeniu Bursy do ZS nr 4 zostanie powołany wicedyrektor Zespołu, a nie dyrektor Bursy. Z uwagi na to, że Bursa znajduje się w budynku PWSZ przy ul. Szkolnej 2, suwalski samorząd zamierza zawrzeć z Uczelnią umowę najmu, w której określi wysokość opłat za wynajem pomieszczeń.

bursa w ekonomiakuSuwalski Budżet Obywatelski

Suwalscy radni niejednogłośnie ustalili zasady jakie będą obowiązywały w Suwalskim Budżecie Obywatelskim w 2022 r. Będą kontynuowane sprawdzone zasady, obowiązujące dotąd przy wyborze projektów do realizacji w ramach SBO. Nowością jest Zielony Budżet Obywatelski, do którego można składać projekty zmierzające do rozwoju ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni. SBO 2022 nie dopuszcza realizacji projektów na terenie szkół, placówek oświatowych i żłobków.

Projekty realizowane w ramach SBO są w całości finansowane z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców. Na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. będzie przeznaczone 2,6 mln zł, z tego:

– na projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł – 100 tys. zł;
– na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 100 tys. zł;
– na projekty inwestycyjne „małe” o wartości nieprzekraczającej 125 tys. zł – 500 tys. zł;
– na projekty inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 125 tys. zł do 900 tys. zł – 1,9 mln zł.
Projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r. będzie można zgłaszać od 31 maja do 25 czerwca 2021 r. Głosowanie nad propozycjami odbędzie się od 20 września do 15 października 2021 r.

Harmonogram konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Wnioski i oświadczenia radnych

Kamil Klimek zaproponował m.in. zmianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, Sportowej i rot. K. Ptaszyńskiego, tak by ułatwić lewoskręt. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna stwierdził, że nie może zadeklarować realizacji tej propozycji, ale po oszacowaniu kosztów w drugiej połowie roku jest możliwy powrót do tej sprawy. Radny zapytał o termin zainstalowania oświetlenia przy schodach od Osiedla Polna do mostku na Czarnej Hańczy. Ł. Kurzyna poinformował, że zgodnie z deklaracjami dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni do końca czerwca latarnie w tym miejscu powinny być zainstalowane. K. Klimek pytał też o możliwość utworzenia boiska przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Krakowskiej. Ł. Kurzyna zapowiedział urządzenie tam boiska o nawierzchni trawiastej. Pisaliśmy o tym więcej w jednym z ostatnich wydań „DTS”.

Z. Przełomiec i J. Roszkowski zainteresowali się m.in. możliwością zmian na rondzie u zbiegu ul. Armii Krajowej, gen. K. Pułaskiego i rot. W. Pileckiego, które poprawią stan bezpieczeństwa ruchu ulicznego w tym rejonie miasta. Ł. Kurzyna stwierdził że w przyszłorocznym budżecie trzeba będzie chyba znaleźć pieniądze na budowę ronda, bo teraz jest tam skrzyżowanie z wyspą centralną. W maju będą tam odnowione znaki poziome na nawierzchni ulicy. J. Schabieński zapytał o pomieszczenia dla harcerzy ZHR. Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz poinformował, że przekazał harcerzom informację o tym, że w tej sprawie powinni skontaktować się z ZBM TBS, który administruje lokalami komunalnymi w mieście. Harcerki ZHR już korzystają z lokalu ZBM. W tej chwili jest kilka lokali przy ul. T. Kościuszki, z których mogą skorzystać harcerze ZHR. O możliwość zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy Szpitalu Wojewódzkim zapytał Z. Przełomiec. Dyrektor szpitala A. Szałanda poinformował o planach zwiększenia liczby miejsc parkingowych na przedłużeniu obecnego parkingu w stronę ul. M. Reja. A. Szałanda wyraził nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze w tym roku.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top