O budowie nowej biblioteki

O budowie nowej biblioteki

Dyskutowali Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele środowisk NGO oraz Rady Kultury. Spotkanie zorganizowano w miniony piątek (26 sierpnia) w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej przy ul. Emilii Plater 33A. Przedstawiono założenia budowy medioteki,  zasady i wstępną koncepcję jej funkcjonowania, a także źródła sfinansowania inwestycji. W najbliższy piątek (2 września) ma zostać przedstawiona koncepcja wyglądu budynku. Osoby biorące udział w spotkaniu były zgodne, że nowa biblioteka jest w Suwałkach potrzebna.

Obiekt – jeśli dojdzie do jego realizacji – powstanie w rozwidleniu ulic: M. Reja i gen. K. Pułaskiego. Budynek będzie miał blisko 3000m2. Koncepcja zakłada że koszt jego budowy nie przekroczy kwoty 30 mln zł. Środki na budowę obiektu będą pochodzić z perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Kwota na budowę medioteki została zapisana w kontrakcie terytorialnym dla województwa podlaskiego.

Spotkanie otworzył Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, a o potrzebach i problemach placówki jaką jest Biblioteka Publiczna w Suwałkach mówiła Maria Kołodziejska, Dyrektor tej instytucji.

 Budynek, w którym mieści się główna siedziba biblioteki jest nieprzystosowany do tego typu działalności. Musimy nadążać za nowymi trendami. Dziś biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek. Spełnia ona zupełnie inną rolę. Ten obiekt oraz nasze filie potrzebują wielomilionowych remontów – mówiła M. Kołodziejska, prezentując z jakimi problemami borykają się bibliotekarze w swojej codziennej pracy.

W dyskusji większość osób biorących udział w spotkaniu uznała, że inwestycja jest zasadna. Dlatego też prace na tym etapie będą dalej kontynuowane. Już w piątek zostanie rozstrzygnięty konkurs na koncepcję wyglądu nowego obiektu. Zwycięska firma będzie mogła zaprojektować mediotekę.

Top