Od 1 czerwca 2015 roku funkcję Sekretarza Miasta Suwałki  pełni Mariusz Klimczyk.

Do jego zadań należy między innymi zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę Miejską, Prezydenta Miasta Suwałki i Urząd Miejski, nadzór nad przygotowaniem  projektów uchwał oraz  nadzorowanie postępowania administracyjnego i załatwiania spraw obywateli. Sekretarz zajmie się też koordynacją prac związanych z Systemem Zarządzania Jakością. Dotychczasowy sekretarz Adam Karczewski został naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich. Zajął miejsce po Danielu Jaroszewiczu, który przeszedł na emeryturę.

Z Sekretarzem Miasta można skontaktować się :

tel. +48 (87) 562-81-04

e-mail: sekretarz@um.suwalki.pl