Już od ponad 24 lat Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach jest miejscem, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i czerpać z życia pełnymi garściami. Inauguracja roku akademickiego 2023/2024, która odbyła się w piątek 6 października i była okazją do podsumowań i podziękowań na progu wejścia Stowarzyszenia w jubileusz 25-lecia. Studenci oraz zaproszeni przez nich goście spotkali się w Auli im. prof. B. Geremka Państwowej Uczelni Zawodowej.

Głównym założeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest stworzenie przestrzeni dla osób w wieku przed- i emerytalnym, którzy nie akceptują „cofania się”, lecz chcą jeszcze widzieć przed sobą możliwości rozwoju, poznawania nowego, rozwijania pasji, działania oraz realizowania marzeń. Wieloletnia historia i tradycja, to zaangażowanie bardzo wielu osób z doświadczeniem, potencjałem, wiedzą i umiejętnościami oraz niezwykłą z pasją i chęcią działania – tak w jednym zdaniu można opisać suwalski UTW. Ci wyjątkowi ludzie, którzy choć przeszli już na emeryturę, wciąż mają „apetyt na życie”. Biorą udział w licznych spotkaniach, seminariach, konferencjach i szkoleniach oraz zajęciach artystycznych i inspirujących wykładach. Niemal na każdym kroku udowadniają, że chęci do działania wielu innych mogłoby im pozazdrościć.

Podczas uroczystości prezes UTW Maria Jolanta Lauryn  przedstawiła dokonania UTW, poparte przypomnieniem wielu szczegółów. A było o czym mówić, bo studenci przez minionych 24 lat dali się poznać jako grupa wyjątkowo aktywna.

– Niezmiennie pozostajemy otwarci na potrzeby naszych doświadczonych studentów. Cieszymy się tym uniwersytetem, dzięki któremu po przejściu na emeryturę możemy robić to, co sprawia nam przyjemność i satysfakcję. Możliwość wypełnienia pustki, która pojawia się po zmianie trybu życia, jest jedną z zalet uczęszczania na realizowane tu zajęcia. Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę, nabywać nowe umiejętności i nadrabiać zaległości w dziedzinach, na które kiedyś nie było czasu. Na zajęcia edukacyjne, teatralne oraz muzyczne, kabaretowe i sportowe uczęszcza niemal 200  osób, które uczęszczają do 12 pracowni i kół zainteresowań w 10 sekcjach. Wielu seniorów odkrywa tu swoje talenty. A my, zwłaszcza jako Zarząd ciągle piszemy projekty i skutecznie zabiegamy o zewnętrzne źródła finansowania.

Podczas jubileuszowej uroczystości wręczono podziękowania za współpracę i pomoc w realizacji inicjatyw podejmowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Skierowano je do  przedstawicieli instytucji działających w mieście i regionie. Pamiętano też o zasłużonych studentach, którzy najdłużej związani są z uniwersytetem.

W swoich wystąpieniach goście przede wszystkim gratulowali seniorom nieustającego entuzjazmu i zapału do działania. Nie brakowało też wielu wyrazów uznania. W uroczystym spotkaniu udział wzięli: poseł Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoim zastępcą Romanem Rynkowskim oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z wiceprzewodniczącym Jackiem Niedźwiedzkim i radnym Kamilem Laurynem.

W Suwałkach – Uniwersytet III Wieku – to jedna z najaktywniej działających grup społecznych. Stowarzyszenie pełni niesamowicie ważną rolę: wspiera, aktywizuje i mobilizuje osoby starsze do działania i rozwoju. Tę funkcję suwalski Uniwersytet III Wieku realizuje wzorowo. Osoby należące do stowarzyszenia są widoczne w życiu społecznym czy kulturalnym Suwałk na każdym kroku biorąc udział m.in. w paradzie miejskiej.

Ważne jest by funkcjonowały takie stowarzyszenia jak właśnie Uniwersytet III Wieku, które wspierają osoby w wieku starszym oraz organizują im ich wolny czas. To wielki atut dla miasta. Państwa działalność integruje społeczeństwo dopełniając działania samorządu – mówił prezydent Cz. Renkiewicz.

Podczas jubileuszowej uroczystości nie zabrakowało występów artystycznych. Przed publicznością wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą  Moniki Brezgieł oraz zespół wokalny „Złota Jesień” pod kierunkiem artystycznym Piotra Skowrońskiego. Ponadto dr Jacek Pietraszewski z PUZ zaprezentował wykład inauguracyjny  „Bezpieczeństwo publiczne a bezpieczeństwo seniorów”. Miała miejsce również debata pt.” Aktywny senior – bezpieczny senior” z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku i Miejskiej Komendy Policji w Suwałkach

Głównym celem UTW jest promowanie aktywnego stylu życia i ustawicznego kształcenia się. Ponadto w zadaniach statutowych zapisano m.in.: stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej; aktywizację społeczną; upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej oraz działalności charytatywnej, a także podtrzymywanie tradycji narodowej i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zajęcia, spotkania, warsztaty i wykłady odbywają się w PUZ Suwałki przy ul. Noniewicza 10, gdzie Stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Kontakt: tel. +48 664-453-220, e-mail: utw2020@wp.pl