Nowy i pełen niewiadomych rok szkolny

Nowy i pełen niewiadomych rok szkolny

Tradycyjnie rok szkolny rozpocznie się 1 września, ale wszystko inne nie będzie tradycyjne. Uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół po blisko półrocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Nadal obowiązuje szereg ograniczeń. Z zapowiedzi Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego wynika, że w klasach nie będzie obowiązku chodzenia w maseczkach. Będą jednak zalecenia zachowywania dystansu, higieny oraz wietrzenia sal lekcyjnych. Dzieci chore nie powinny przychodzić do szkoły. Zakłada się trzy warianty funkcjonowania szkół: bezpośrednio w placówce, zdalnie lub kształcenie mieszane.

O tym, jak będzie wyglądał nowy rok szkolny w Suwałkach rozmawiamy z Alicją Jacewicz, naczelnikiem Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego.

– Ilu uczniów w Suwałkach rozpocznie naukę w nowym roku szkolnym?

– 11 865 uczniów rozpocznie nowy rok szkolny, w tym 721 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz 889 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 1 952 przedszkolaków w publicznych przedszkolach i 964 przedszkolaków w niepublicznych. Od września br. w Suwałkach powstaną dwa kolejne przedszkola niepubliczne. Wg statystyki w Suwałkach wychowaniem przedszkolnym objętych jest ponad 90% dzieci. W tym roku w konkursie zostały wybrane 3 przedszkola niepubliczne, które oferują dodatkowych 89 miejsc i stosują zasady takie jak w przedszkolach publicznych.

Suwałki Szkoła Podstawowa nr 4

 

Nowy budynek SP nr 4 prezentuje się okazale.
To pierwszy nowy szkolny obiekt w Suwałkach
od piętnastu lat

 

– Ilu nauczycieli poprowadzi zajęcia w szkołach i placówkach?

– 1 218 nauczycieli lecz to nie jest ostateczna ich liczba. Część nauczycieli podejmuje decyzje dotyczące urlopów zdrowotnych, wychowawczych bądź korzysta z uprawnień emerytalnych. Ponadto dyrektorzy dokonują jeszcze zmian organizacyjnych, więc liczba nauczycieli jeszcze ulegnie zmianie.

W tym roku szkolnym jednostki oświatowe zatrudniają 473 pracowników administracji i obsługi. Do 3-latków w przedszkolach Miasto zatrudniło woźne jako dodatkowe wsparcie w opiece nad maluchami.

– Jak wyglądał nabór do szkół ponadpodstawowych?

– Zaplanowaliśmy w naborze 1 184 miejsca. Nadal są wolne miejsca, w tym m.in. w klasach dwujęzycznych w I Liceum Ogólnokształcącym czy Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 4. Wykaz wolnych miejsc opublikowano na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

– Oficjalne otwarcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks.K. Hamerszmita. Wybudowano tam nowy budynek.

– W nowym obiekcie znajduje się 10 sal lekcyjnych, każda o powierzchni około 60 m2, świetlica szkolna, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, biblioteka wraz z czytelnią, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, składnica akt, magazyny, łazienki.

– Jak będzie wyglądało nauczanie w szkołach w czasie zagrożenia epidemią?

– Nowe wytyczne w tym zakresie nałożyły na dyrektorów nowe obowiązki. Dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi będą na nowo organizować pracę szkoły od 1 września. Szkoły złożyły zapotrzebowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej na środki ochrony osobistej dla pracowników i uczniów oraz na płyny dezynfekujące.

Dyrektorzy ustalili nowe zasady przerw międzylekcyjnych, tj. wydłużyli przerwy tzw. obiadowe, zmienili organizację pracy biblioteki, świetlicy szkolnej, zajęć rewalidacyjnych. Dyrektorzy zaplanowali, w miarę możliwości organizacyjnych, aby jedna sala lekcyjna była przeznaczona dla jednej klasy, aby kontakt między uczniami był ograniczony, aby było wietrzenie sal lekcyjnych i inne. Inaczej będzie zaplanowana organizacja w przedszkolach, inaczej w szkołach podstawowych, czy ośrodku. Ministerstwo zaufało dyrektorom i dyrektorzy w zależności od specyfiki danej jednostki ustali zasady.

– Jak samorząd pomoże uczniom i nauczycielom?

– Prezydent Miasta Suwałk przekazał szkołom środki finansowe na zakup m.in. dodatkowych środków ochrony osobistej, w tym przyłbic oraz termometrów bezdotykowych, ale też na zakup komputerów, zarówno stacjonarnych jak i laptopów nauczycielom i uczniom. Samorząd sfinansował też zakup dziennika elektronicznego, bardziej funkcjonalnego niż poprzedni. Dodatkowo w przedszkolach zostaną wprowadzone kolejne nowoczesne rozwiązania dotyczące komunikacji z rodzicami. Planowane są także kolejne szkolenia nauczycieli. Przy dobrej współpracy z rodzicami rozpoczniemy ten rok szkolny, jednak z zachowaniem dużej rozwagi i ostrożności. Współpracujemy z pracownikami SANEPID-u, nadzoru pedagogicznego i pielęgniarkami szkolnymi. Wszelkie reguły, zasady i instrukcje wymagane prawem są przygotowane. Są pewne utrudnienia, szczególnie z zachowaniem dystansu społecznego przez uczniów, czy organizacją żywienia w szkołach. Współpracujemy z dyrektorami jednostek oświatowych i na bieżąco będziemy reagować i wspierać jednostki jeśli zajdzie taka konieczność. Dyrektorzy po wielu szkoleniach, naradach i konsultacjach mają koncepcje i założenia dotyczące hybrydowego modelu kształcenia czy zdalnego. W zależność od specyfiki szkoły dyrektorzy wraz z nauczycielami ustalają najlepsze rozwiązania dla swoich uczniów i wychowanków.

– Dziękujemy za rozmowę.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2020 r., a uczniowie wrócą do szkół dopiero w poniedziałek – 4 stycznia. Ferie zimowe dla województwa podlaskiego: 25 stycznia – 7 lutego 2021 r. Przerwa świąteczna wielkanocna potrwa 6 dni – od czwartku 1 kwietnia do wtorku 6 kwietnia 2021 r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 zaplanowano na 25 czerwca 2021 r., a  wakacje mają trwać do 31 sierpnia 2021 r. 

Top