Muzeum Okręgowe obraz Franciszka Żmurki „Studium portretowe starca”