27 marca w siedzibie suwalskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej została przeprowadzona uroczysta zbiórka z okazji powierzenia st. kpt. Jerzemu Netterowi pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. W uroczystym wprowadzeniu st. kpt. J. Nettera obecny był Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Łukasz Chankowski oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach st. kpt. Paweł Godlewski.

26 marca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku decyzję personalną o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach st. kpt. J. Netterowi wręczył Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej p.o. st. bryg. Grzegorz Lisowski .

Opracował: st. asp. Michał Lulis, KM PSP w Suwałkach, zdjęcia: KM PSP w Suwałkach i KW PSP w Białymstoku