Nowy Klub Seniora

Nowy Klub Seniora

Z myślą o osobach w wieku 60+ został utworzony przy ul. Zastawie 38 nowy Klub Seniora. Tym samym zawiązał się w mieście czwarty podmiot, tym razem realizowany w ramach rządowego projektu „Senior+” Uroczyste jego otwarcie miało miejsce 11 stycznia, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób, a wśród nich suwalscy seniorzy i gospodarze miasta oraz zaproszeni goście. Obecni byli: członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, kierownik suwalskiej delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Jadwiga Milewska, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz zastępca prezydenta Roman Rynkowski i radni: Jacek Niedźwiedzki, Andrzej Turowski i Karol Korneluk. Ponadto w otwarciu udział wzięli: Skarbnik Miasta Wiesław Stelmach oraz suwalscy księża: ks. Jarema Sykulski i ks. Tadeusz Rynkiewicz. Byli również naczelnicy Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy placówek pomocy społecznej.

Podczas uroczystości miały miejsce okolicznościowe wystąpienia, zawierające deklaracje współpracy i życzenia. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: W. Burnos, J. Milewska, Cz. Renkiewicz, Z. Przełomiec i dyrektor MOPR Leszek Lewoc oraz koordynator „Klubu Senior+” Halina Puchlik. Poświęcenia obiektu dokonał Moderator Miasta Suwałki ks. J. Sykulski.

Siedziba klubu mieści się na parterze trzykondygnacyjnego budynku nad Zalewem Arkadia. Pomieszczenia lokalu, o łącznej powierzchni 147 m.kw., zlokalizowane są na parterze obiektu. Pozwalają one na swobodną realizację zadań edukacyjnych, ruchowych, terapeutycznych i rekreacyjnych. Wyższe piętra zajmują pomieszczenia żłobka. Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością i jest dostosowany do przebywania osób z dysfunkcją narządu ruchu. Wszystko to położone jest na południe od Zalewu Arkadia.

Utworzenie „Klubu Senior+” było odpowiedzią na oczekiwania społeczne mieszkańców miasta, wynikającą ze zwiększającej się liczby osób starszych w ogóle społeczeństwa oraz prowadzoną polityką senioralną, która ma za zadanie tworzenie warunków godnego wchodzenia w dojrzały wiek (…). Seniorzy są prawdziwą skarbnicą doświadczenia, dlatego cieszy fakt, że chcą angażować się w działalność społeczną czy poszerzać swoją wiedzę w coraz popularniejszych klubach. Życzę członkom tego klubu wielu wspaniałych chwil spędzonych w miłym towarzystwie, zaś wszystkim zaangażowanym w jego funkcjonowanie pomyślności i satysfakcji. Bardzo się cieszę, że klub ten znalazł swoją siedzibie w tej pięknej choć pozbawionej świetlic części miasta – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Klub „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, czyli klubem samopomocy, który został połączony z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Jego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez stworzenie im warunków do aktywnego funkcjonowania w „jesieni życia”, poprzez aktywizację, integrację, rekreację i zdrowy styl życia, a także przeciwdziałanie wykluczeniu z życia społecznego i kulturalnego. Oferta klubu obejmuje 20 godzin tygodniowo, w godzinach od 12:00 do 16:00. Grupę docelową stanowią mieszkańcy miasta Suwałki w wieku powyżej 60 roku życia i nieaktywni zawodowo. Do chwili obecnej wpłynęło 55 deklaracji od chętnych do udziału w klubie. Jego finansowanie będzie realizowane z budżetu państwa oraz budżetu samorządu.

Top