Nauczycielka języka polskiego Jolanta Nikścin została nowym dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach. Zastąpiła Władysława Renowickiego, który kierował tą szkołą przez 27 lat. Poprzedni dyrektor odszedł na emeryturę. Jolancie Nikścin powierzono obowiązki dyrektora na pięć lat. Wicedyrektorami zostali: Arleta Małgorzata Brzezińska i Arkadiusz Stasiak.