Tomasz Jerzy Kuprewicz został nowym dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach. Wcześniej był on komendantem policji w Augustowie. Przed dwoma miesiącami 1 lutego 2024 r. przeszedł na emeryturę. Do tego roku dyrektorem suwalskiego WORD był Grzegorz Wilczyński. Po nim obowiązki dyrektora pełnił Marek Wiśniewski.