Prezydent Miasta Suwałki powierzył Jolancie Teresie Gugnowskiej stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II DO 31.08. 2017 r. Dotąd nie zajmowała ona stanowiska dyrektora placówki oświatowej. Obecna dyrektor tego Przedszkola ( do 30.09) złożyła rezygnację ze stanowiska ” …w związku z konfliktem pomiędzy grupą nauczycieli a obecnym dyrektorem placówki”, jak napisano w uzasadnieniu powierzenia stanowiska nowej dyrektor Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II.