Nowoczesna edukacja

Suwalska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej przygotowała dwie „Suwalskie interaktywne pocztówki z Wajdą w tle”. Na pierwszej znalazła się kamienica, w której urodził się wybitny reżyser. Druga interaktywna pocztówka przedstawia wojskową defiladę z okazji święta 41. Suwalskiego Pułku Piechoty im. Marszałka J. Piłsudskiego, w którym służył kpt Jakub Wajda ojciec reżysera.

Interaktywne pocztówki – to najnowocześniejsza forma edukacji o dziejach miasta, wykorzystująca aplikację ThingLink nagrodzoną przez UNESCO za pocztówkę „wykorzystującą technologię informacyjno-komunikacyjną w edukacji”. Pocztówka zawiera najważniejsze informacje o związkach Andrzeja Wajdy z Suwałkami.
nowocyesna edukacja

Interaktywna pocztówka przedstawiająca kamienicę wzbogacona została o linki z informacjami o związkach A. Wajdy z naszym miastem. Pocztówki te są rozpowszechniane poprzez portale społecznościowe i w ten nietypowy i przystępny sposób popularyzują wiedzę
o Suwałkach. W Roku Andrzeja Wajdy powstanie jeszcze jedna taka pocztówka poświęcona Honorowemu Obywatelowi Suwałk.

nowoczesna edukacja

 

W planach Biblioteki są następne takie pocztówki prezentujące wiedzę o Suwałkach. To kolejny, po interaktywnych ścieżkach kulturowych, sposób na upowszechnienie wiedzy o dziejach Suwałk z wykorzystaniem mediów elektronicznych i najnowocześniejszych środków przekazu.

Top