Nowoczesna edukacja medyczna doceniona!

Nowoczesna edukacja medyczna doceniona!

Suwalska Uczelnia znalazła się w gronie nagrodzonych i wyróżnionych instytucji, uczelni i ekspertów, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzacje postaw prozdrowotnych.

To pierwsza edycja konkursu: „Perspektywy Medycyny”, którą zorganizowała Rada Programowa Kongresu „Zdrowie Polaków”. To pokłosie uczestnictwa i znakomicie przygotowanych wystąpień pracowników i studentów Uczelni podczas 3. Kongresu Zdrowie Polaków 2021, czyli debaty ekspertów na temat współczesnych możliwości medycyny i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia, które odbyło się w ubiegłym roku.

Wyróżnienie odebrały w Warszawie dr hab. n. o zdr. Ewa Kleszczewska, prof. PUZ oraz dr n. o zdr. Emilia Harasim-Piszczatowska, główni organizatorzy suwalskiego sympozjum satelitarnego.

Wyróżnienia Perspektywy Medycyny przyznawała kilkusetosobowa Rada Programowa (m.in. lekarze, profesorowie i rektorzy uczelni medycznych) w następujących kategoriach:

  • profilaktyka zdrowotna
  • organizacja – ochrona zdrowia
  • promocja zdrowia w mediach
  • innowacje i wdrożenia
  • telemedycyna, usługi e-zdrowia
  • nowoczesna edukacja medyczna

I w ostatniej z wymienionych wyróżniona została właśnie suwalska uczelnia – m. in. za kształcenie ratowników medycznych, cykliczne akcje i wydarzenia związane z kształceniem na kierunkach medycznych – głównie Akcję Ratownictwo Nocą.

Podziękowania i gratulacje należą się wszystkim pracownikom Uczelni, którzy przez lata zaangażowani byli w organizację akcji: m. in. Jacek Apanasewicz, Katarzyna Zackiewicz, Izabela Gorlo, Tomasz Dziokan, Marzanna Sierocka.

To ogromny sukces, który w wyraźny sposób pokazuje poziom i atrakcyjność kształcenia na kierunkach medycznych.

Suwalska Uczelnia znalazła się w gronie m. in.: Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Instytutu Matki i Dziecka, Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu czy Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Źródło: PUZ w Suwałkach

Top