Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Annie Musiałowicz, dotychczasowej wicedyrektor tej szkoły. Wygrała ona konkurs. Podobnie jak Joanna Krynicka, której prezydent Cz. Renkiewicz powierzył stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1. Prezydent Suwałk powierzył na 10 miesięcy obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 9 Ewie Żynda, dotychczasowej wicedyrektor tej szkoły, gdyż konkurs na stanowisko dyrektora w tej szkole nie zakończył się rozstrzygnięciem.