Nowe suwalskie drogi

Nowe suwalskie drogi

Dobiegają końca prace przy realizacji większości zaplanowanych na ten rok inwestycji drogowych. W tegorocznym budżecie Suwałk na ten cel zaplanowano blisko 76 mln zł. Na większości z nich zakończono prace budowlane i trwają procedury odbiorowe. Już wkrótce suwalczanie będą mogli korzystać z nowych dróg miejskich.

Ulica 100-lecia Niepodległości

Suwalskie PDM zakończyło budowę ul. 100-lecia Niepodległości łączącej Utratę z Sejneńską. Powstała nowa droga z mostem i pierwszym w mieście tunelem pod torami kolejowymi. Za ok. 2 mln zł PDM dokończyło roboty nawierzchniowe na tej ulicy. Droga ta ułatwi przejazd z zachodniej części miasta do wschodniej. Dotąd był on możliwy tylko przez ul. Sejneńską z jednym przejazdem kolejowym. Teraz powstała droga alternatywna, co jest szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa np. w sytuacji jakichś wypadków kolejowych lub drogowych w tej części Suwałk.

Ulica księdza Stanisława Szczęsnowicza

Zakończyła się budowa ul. ks. St. Szczęsnowicza na obu odcinkach: od ul. gen. K. Pułaskiego do ul. M. Reja oraz od ul. M. Reja do ul. Szpitalnej. Trwają tam procedury odbiorowe. Oba odcinki tej ulicy wykonało suwalskie PDM. Za ponad 2,5 mln zł wybudowano blisko 400 metrów nowej drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 metrów. Powstały chodniki, ścieżki rowerowe, całość z oświetleniem ulicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zielenią.

Ulice Czesława Miłosza i Jana Kochanowskiego

Zakończyła się budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego, gdzie przystąpiono do odbioru technicznego. Ulice zostaną już niedługo udostępnione kierowcom. Firma Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski z Olecka za nieco ponad 4,1 mln zł wybudowała nowe ulice z nawierzchnią bitumiczną oraz ścieżki rowerowe. Wykonano też oświetlenie uliczne i zieleń.

Skrzyżowanie na Osiedlu Północ

Od wiosny tego roku inwestor prywatny, na własny koszt, buduje nowy układ drogowy na Osiedlu Północ. Zostało przebudowane skrzyżowanie ul. M. Reja z ul. A. Lityńskiego poprzez wybudowanie połączenia z ul. I. Daszyńskiego i lewoskrętem z ul. M. Reja. Przebudowano też skrzyżowania ulic M. Reja i ul. A. Lityńskiego oraz wykonano rondo w ul. I. Daszyńskiego wraz ze zjazdem na teren inwestycji, którą zaplanowano w tej części miasta. Ma tam powstać centrum handlowe. Budowa tego nowego połączenia nie tylko poprawi dojazd do działek inwestora, ale również poprawi dojazd mieszkańcom ul. I. Daszyńskiego do ich mieszkań. Dzięki temu zostanie odciążone rondo ulic: M. Reja, A. Wierusza-Kowalskiego i I. Daszyńskiego.

Ulica Leśna

Zakończyła się rozbudowa ul. Leśnej w południowej części Suwałk. Za nieco ponad 3,1 zł suwalskie PDM rozbudowało ul. Leśną wraz z połączeniem do ul. Raczkowskiej i przebudową skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Raczkowską i M. Wojczyńskiego. Na tę inwestycję suwalski samorząd pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wykonano m.in. nawierzchnię jezdni i ścieżki rowerowej z warstw asfaltowych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie uliczne i zieleń. Poprawi ona m. in. dojazd do zakładów położonych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej leżących przy ul. Raczkowskiej.

Ulice w centrum miasta

Zakończył się remont nawierzchni bitumicznej na ul. gen. Z. Podhorskiego oraz na ul. Utrata w rejonie skrzyżowań z ul. Sejneńską, ul. L. Waryńskiego i ul. gen. J. Dwernickiego. Wykonano tutaj nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz m.in. wyregulowano kratki ścieków ulicznych, włazów kanałowych, skrzynki zaworów wodociągowych oraz hydrantowych i gazowych. Te prace wykonali pracownicy suwalskiego PDM i suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni za blisko 850 tys. zł pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury i z kasy miejskiej.

Ulice w zachodniej części miasta

Trwa budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego. Termin jest bardzo krótki. Wykonawca wystąpił jednak o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji. Do końca listopada mają zakończyć się prace na ulicach Francuskiej i Włoskiej – czyli osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Zastawie za ogródkami działkowymi i bazarem przy
ul. Bakałarzewskiej.

***

Miasto Suwałki ogłosiło przetarg na kolejny fragment tzw. „Trasy Wschodniej”. Po wybudowaniu ul. Leśnej, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Sejneńskiej oraz lada moment oddanej do użytku 100-lecia Niepodległości przyszedł czas na kolejny przedostatni już odcinek. Droga ta ma połączyć Północną i Wylotową. Ostatnim elementem będzie budowa drogi od Wylotowej do Sejneńskiej wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi. W ramach inwestycji ma powstać droga asfaltowa o szerokości 6 metrów. Na oferty w przetargu na budowę drogi od Północnej do Wylotowej Miasto Suwałki czeka do 18 listopada. Droga ta ma być ukończona do 15 października 2021 r. Na tę inwestycję pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ostatni odcinek „Trasy Wschodniej”, czyli droga od ul. Wylotowej do Sejneńskiej z wiaduktem nad torami kolejowymi powstanie prawdopodobnie do roku 2023. Wybudowane zostaną chodniki i ścieżka rowerowa oraz kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Na skrzyżowaniu z ulicą Wylotową powstanie rondo.

Bezpieczniej na rondzie

Do niedawna skrzyżowanie ul. gen. K. Pułaskiego z Armii Krajowej i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego to było jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na suwalskich ulicach. W tym roku było tam kilkadziesiąt stłuczek. Przed kilkoma tygodniami wprowadzono tam nową organizację ruchu. W miejsce skrzyżowania powstało rondo.

Ewa SawkoZapytaliśmy podkom. Elizę Sawko z suwalskiej Komendy Miejskiej Policji, jak ta zmiana wpłynęła na bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu.

Z ilości zdarzeń, które odnotowaliśmy po zmianie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu wynika, że przekształcenie skrzyżowania na rondo przyniosło oczekiwany efekt. Zdarzeń odnotowaliśmy zaledwie kilka (dokładnie 4), a w ostatnich trzech tygodniach – żadnego. Przyczyną zaistniałych zdarzeń było to, że kierowcy nie zwracali uwagi na oznakowanie. Celem poprawy bezpieczeństwa na drogach, także na tym skrzyżowaniu, apelujemy więc o zwracanie uwagi, zarówno na oznakowanie poziome, jak i pionowe, nie jeżdżenie na pamięć. Dodatkowo lampy błyskowe, ustawione przed omawianym rondem, mają spowodować, aby kierowcy byli bardziej czujni i skupili się na obowiązującym oznakowaniu.

rondo

Top