Kolegium Elektorów dokonało wyboru rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Od 1 września 2024 r. suwalską PUZ  pokieruje dr n. o zdr. Małgorzata Andryszczyk.

Dziś (22 kwietnia) kandydaci wskazani przez Radę Uczelni (dr n. o zdr. Małgorzata Andryszczyk i dr inż Marcin Sobotka) spotkali się z wybranym wcześniej elektorami (13 osób: reprezentanci poszczególnych wydziałów, studentów i pracowników administracji), gdzie m. in. prezentowali swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju PUZ w Suwałkach. Kolegium elektorów w wyniku głosowania wybrało na funkcję rektora na kadencję 2024 – 2028 dr n. o zdr. Małgorzatę Andryszczyk, która obejmie ją od 1 września.

źródło: PUZ