Anna Ceran została naczelnikiem nowego Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Dotąd pracowała w Wydziale Finansowym UM. 1 lipca Wydział Finansowy został podzielony na dwa wydziały: Budżetu i Finansów oraz Podatków i Opłat. Dotychczasowy naczelnik Wydziału Finansowego Sławomir Sieczkowski zrezygnował z pracy w UM w Suwałkach i zatrudnił się w Urzędzie Miejskim w Augustowie na stanowisku skarbnika. Anna Ceran w drodze awansu zawodowego awansowała na wyższe stanowisko urzędnicze- stanowisko naczelnika Wydziału Podatków i Opłat. Na stanowisko naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu ogłoszono konkurs. Zgłosiło się 5 osób. Trwa procedura konkursowa.