Nowa biblioteka – kto zaprojektuje obiekt?

Nowa biblioteka – kto zaprojektuje obiekt?

Po nierozstrzygnięciu pierwszego konkursu na koncepcję nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach postanowiono by ponowić ogłoszenie i spróbować wybrać firmę, która opracuje wygląd tego nowego obiektu – czyli nowoczesnej medioteki. Do konkursu przystąpiło 9 pracowni, a ostatecznie 8 z nich zaproszono do złożenia swoich koncepcji. Mają na to czas do 1 sierpnia 2022r. Potem prace ponownie oceni sąd konkursowy.

– Do konkursu przystąpiły zarówno te biura architektoniczne, które brały już udział w 1 edycji jak i zupełnie nowe. Dlatego też liczymy na inne spojrzenie na nasze plany. Mam nadzieję, że tym razem uda się rozstrzygnąć konkurs i zawrzeć umowę na zaprojektowanie nowej siedziby biblioteki – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Zdjęcie: Jedna z prac, które były oceniane podczas 1 edycji konkursu.

W mediotece znajdą się nie tylko książki, ale również czytelnia multimedialna, stanowiska komputerowe, sala konferencyjna, przestrzeń dla dzieci, pracownie plastyczne i językowe.

Nowa biblioteka – jeśli dojdzie do jej realizacji – powstanie w rozwidleniu ulic: M. Reja i gen. K. Pułaskiego. Budynek będzie miał blisko 3000m2. Koncepcja musi zakładać że koszt budowy medioteki nie przekroczy kwoty 30 mln zł. Środki na budowę obiektu miałyby pochodzić z perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Konkurs na opracowanie koncepcji jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia prac nad powstaniem tego obiektu. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu Władze Suwałk planują podpisać umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

W konkursie przewidziano oczywiście nagrody:

  • I nagroda: 30 000 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji, projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
  • II nagroda: 15 000 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych),
  • III nagroda: 10.000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych),
  • wyróżnienie: 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych).
Top