Niecodzienna codzienność. Harcerska służba Marii Krystyny Kapuścińskiej

Niecodzienna codzienność. Harcerska służba Marii Krystyny Kapuścińskiej

1 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „BURZA” przynależącego do Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach zapraszamy na najbliższe wydarzenia kampanii „Bohater”, poświęconej hm. Marii Krystynie Kapuścińskiej:

– Wieczornicę, która odbędzie się 3 czerwca 2022 roku o godzinie 16:30 w sali granatowej SOK, ul. Noniewicza 71.

– Wystawę, która zostanie otwarta 6 czerwca 2022 r. o godzinie 16:30 w Archiwum Państwowym, ul. Kościuszki 69, sala wystawowa w budynku E (wystawa będzie czynna do 1 lipca 2022 r. w godzinach 9:0 – 15:00).

wstęp wolny
zamów transport door-to-door >>

Do współpracy zostały włączone również inne podmioty lokalne: Archiwum Państwowe w SuwałkachBiblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Diakonia.

Od września 2021 roku 1 Szczep Drużyn Harcerskich „Burza” działający przy Hufcu ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego rozpoczął działania zmierzające do zdobycia imienia hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej. W roku 2021 przypadała 100. rocznica urodzin przyszłej Bohaterki, która za swoją działalność społeczną została uhonorowana tytułem

„Zasłużony dla Miasta Suwałk”. Wielka działaczka harcerska z patriotycznej Rodziny Rylskich jest pięknym wzorem do naśladowania dla zuchów, harcerzy i instruktorów. W związku z tym, Szczep „Burza” pragnie przybliżyć jej postać całemu suwalskiemu środowisku harcerskiemu oraz mieszkańcom naszego miasta. W związku z kampanią „Bohater” zaplanowano szereg przedsięwzięć. Zaczynając od harcerskich – obóz, a kończąc na tych włączających lokalną społeczność – wystawa i wieczornica poświęcona hm. Marii Krystynie Kapuścińskiej.

Wieczornica odbędzie się 3 czerwca 2022 roku o godz. 16.30, w SOK ul. Noniewicza 71 w Sali Granatowej. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców Suwałk oraz członków organizacji harcerskich działających na terenie miasta i okolic. Uroczyste spotkanie ma przyczynić się do kształtowania postaw świadomego obywatela i patrioty. Ukazanie poprzez przykład harcmistrzyni wartości przyjętych w harcerskim ruchu wyróżniających się poprzez służbę Bogu, Polsce i bliźnim – gotowość i umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy, a także ciągłego doskonalenia własnej osobowości. Stworzenie okazji do wspólnego śpiewu, wymiany przemyśleń, wspomnień i doświadczeń lokalnej społeczności najefektywniej wpłynie na jej tożsamość kulturową. Historia Polski, Miasta Suwałk nierozerwalnie związana jest z historią harcerstwa. Postać Marii Krystyny Kapuścińskiej pełniącej służbę od najmłodszych lat po kres swych dni scali i wskaże kierunek postaw dobrego obywatela Suwałk. Częścią wydarzenia będzie również prezentacja elementów obrzędowości- symboli szczepu z wizerunkiem hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej.

Wystawa zostanie otwarta 6 czerwca 2022 r. o godz. 16.30, w Archiwum Państwowym, ul. Kościuszki 69 w Sali Wystawowej w budynku E i będzie ją można oglądać do 1 lipca 2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00. Wydarzenie jest zorganizowane we współpracy z Archiwum Państwowym w Suwałkach w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów trwającego w dniach 6-10 czerwca 2022 r. pod hasłem: „My jesteśmy Archiwum – instytucje i osoby jako archiwa”. Do współpracy zostały włączone również inne podmioty lokalne: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Diakonia. Wydarzenia stworzą możliwość poznania najważniejszych faktów z życia bohaterskiej rodziny Rylskich oraz spotkania międzypokoleniowego mieszkańców Suwałk. Wyszczególniony przykład harcmistrzyni Marii Krystyny Kapuścińskiej o temperamencie i charyzmie pozwalającym aktywnie uczestniczyć w II wojnie światowej, odbudowaniu Polski ma wpłynąć na postawy społeczności suwalskiej. Ukazanie historii regionu tworzonej przez rodzinę Rylskich ma za zadanie zintegrować środowiska harcerskie i mieszkańców Suwałk, rozbudzić postawy patriotyczne, wpłynąć na podtrzymywanie pamięci o hm. Marii Krystynie Kapuścińskiej i rodzinie Rylskich.

Niebawem odbędzie się również cykl trzech spotkań -warsztatów historycznych. Wykorzystane zostaną materiały archiwalne i historyczne dotyczące działalności hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej oraz Rodziny Rylskich w Suwałkach i okolicach, których efektem będzie Kronika Historyczna “Niecodzienna codzienność – kiedyś i dziś”. Zajęcia służyć mają zapoznaniu odbiorców – środowisk harcerskich i lokalnej społeczności z rodziną Rylskich, która pojawiła się w Suwałkach wraz z nadaniem Suwałkom praw miejskich, co wydarzyło się ponad 300 lat temu. Efektem wykorzystania zgromadzonych przez Hufiec ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego (przy współpracy z lokalnymi podmiotami) materiałów źródłowych dotyczących Rodu Rylskich oraz hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej będzie kronika prowadzona przez uczestników spotkań. W atrakcyjny sposób przekazana zostanie wiedza o lokalnej historii, co może stać się okazją do międzypokoleniowej dyskusji oraz integracji poprzez pracę metodą harcerską.

Top