Komisja Konkursowa, po rozpatrzeniu ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami startującymi w konkursie na stanowisko Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o., podjęła decyzję o nierekomendowaniu żadnego z kandydatów biorących udział w postępowaniu do zatrudnienia na w/w stanowisko.