Naukowcy, parlamentarzyści i samorządowcy rozmawiali o  aktualnych aspektach wojny na Ukrainie oraz możliwych scenariuszach działań operacyjnych. W dniach 16 i 17 maja do Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach przyjechali naukowcy z zakresu bezpieczeństwa, by w trójpanelowej formule analizować sytuację związaną z wojną prowadzoną na Ukrainie. Uczestnicy w panelu pierwszym dokonali oceny przebiegu wojny pod kątem realizacji celów strategicznych w operacji obronnej Ukrainy. Panel drugi ma mieć formułę praktycznego pobytu na terenie Przesmyku Suwalskiego z udziałem kadry suwalskiego Pułku  jako rekonesans w zakresie m.in. orientacji topograficznej i określania potencjalnych pozycji obronnych. Panel trzeci to dywagacje w zakresie perspektyw prowadzenia dalszych działań polityczno-ekonomicznych i militarnych Ukrainy i państw koalicji demokratycznej przeciw Rosji.

Wśród naukowców znaleźli się specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Wojskowego Instytutu techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, UJK w Kielcach, Uniwersytetu w Kaliszu, Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Akademii im. A. Giejsztora w Pułtusku, PANS w Krośnie oraz PUZ w Suwałkach.

Gośćmi VI konferencji byli: sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Protas, poseł na Sejm Jacek Niedźwiedzki oraz przedstawiciele suwalskiego samorządu z prezydentem Miasta Czesławem Renkiewiczem na czele.

Prezydent Suwałk zwrócił uwagę na tak potrzebne miastu i regionowi dozbrajanie i rozbudowę osobową suwalskiego pułku artylerii, co poprawia poczucie bezpieczeństwa obywateli. Stwierdził ponadto, że  termin „Przesmyk Suwalski” szkodzi wizerunkowi miasta i regionu, co przekłada się na ekonomiczne straty w działalności turystycznej. Dodał, że pomoc przewidziana Programem rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030, mająca stanowić wsparcie i rekompensatę dla miast i powiatów dotkniętych kryzysem i stratami społeczno-gospodarczymi wywołanym wojną na Ukrainie mogła by być większa.

Patronat honorowy nad VI Konferencją naukową „Ocena aktualnych aspektów przebiegu wojny w Ukrainie oraz możliwe scenariusze perspektywicznych działań operacyjnych, w celu realizacji zasadniczych założeń polityczno-imperialnych Rosji” objęło wiele podmiotów i organizacji, min.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Suwałk, Starosta Suwalski i Wójt Gminy Suwałki.