Kolejna, V edycja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!” trwa. W zajęciach uczestniczy prawie 300 uczniów klas III trzech kolejnych suwalskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach. Uczniowie zrealizują 20 godzin dydaktycznych zajęć.

V edycja Programu zakończy się, jak co roku, w czerwcu 2016 r. zawodami o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk.

Miasto Suwałki pokrywa również koszty dowozu dzieci do Aquaparku na zajęcia realizowane w ramach tego programu.

Całkowity przewidywany koszt realizacji ww. Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!” to kwota ponad 70.000,00 zł.