Narodowe Czytanie w PUZ

Narodowe Czytanie w PUZ

W auli im. prof. Bronisława Geremka Państwowej Uczelni Zawodowej 16 listopada przeprowadzono akcję „Narodowego Czytania” powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

W czytaniu fragmentów powieści wzięły udział władze uczelni: rektor dr Marta Kapusta, prorektor dr Agata Wądołowska, dziekani wydziałów: dr Edyta Kimera, dr Małgorzata Andryszczyk, dr Jolanta Woronko, dr inż. Anna Krupa. Natomiast Ewa Sidorek, Dyrektor Biblioteki PUZ w Suwałkach, przedstawiła życiorys oraz najważniejsze momenty z życia pisarki.

Ponad 350 osób – studentów, uczniów suwalskich liceów i ZTS z słuchało fragmentów najbardziej znanej powieści Elizy Orzeszkowej. „Nad Niemnem” powstawała w latach 1886-1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników.

Wydarzeniu towarzyszyły występy młodych artystów: muzyków z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Puńsku, tancerzy z Domu Kultury Litewskiej oraz Grzegorza Sobczaka z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. W Augustowie.

Organizatorem akcji była dr Barbara Nowacka, z Wydziału Nauk Społecznych PUZ.

Top