W Suwałkach frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych wyniosła 42,29% i była najniższa w wojewodztwie podlaskim. W Suwałkach najniższa frekwencja z obwodow otwartych  była  w obwodowej komisji wyborczej nr 9 obejmującej Osiedle II, gdzie wyniosła 34,06%. Poniżej 40% wyniosła frekwencja w części komisji w centrum miasta (nr 7,8, 11,12), na Osiedlu Kamena oraz w części komisji obwodowych na Osiedlu Północ (nr 28, 31,32). Jeszcze niższa frekwencja była w obwodach zamknietych w; Szpitalu Psychiatrycznym, Szpitalu Wojewódzkim, Osrodku Rehabilitacji i Areszcie. Najwyższ frekwencja była w komisji wyborczej nr 23 (DPS Kalina)- 50,65% oraz w komisji nr 4 (Osiedle Zielona Górka)- 50,55%. Wyższa frekwencja była w poludniowej części miasta oraz w części komisji w centrum miasta (nr 14,16) i na Osiedlu Kolejowym.

W Łomzy frekwencja wyniosła- 45,87%, a w Białymstoku- 50,35%. Frekwencja w województwie podlaskim wyniosła 51,81%.