Dobiega końca najdłuższa kadencja suwalskiego samorządu, która trwała 5,5 roku. Prezydent Miasta Suwałk oraz radni VIII kadencji zostali wybrani przez suwalczan 21 października 2018 r., a kadencja zakończy się 30 kwietnia 2024 r. W tym czasie na 68 sesjach przyjęli oni ponad 900 uchwał i 17 stanowisk. W czasie pandemii koronawirusa obradowali na 27 sesjach hybrydowych.

W czasie kadencji zmarłego radnego Zdzisława Koncewicza zastąpił J. Kowalewski, z mandatu radnego zrezygnował Sławomir Sieczkowski, którego zastąpił Ł. Wojno, a po wyborze na posła Jacka Niedźwiedzkiego, jego mandat objęła M. Lipińska. Sześciu dotychczasowych radnych kończy pracę w suwalskim samorządzie miejskim, bo nie ubiega się o mandat radnego Rady Miejskiej w następnej kadencji: A. Gawlińska, M. Lipińska, Ł. Wojno, W. Pająk oraz radni z jednym z najdłuższych stażów w suwalskim samorządzie: S. Kulikowski i A. Turowski.

Stanisław Kulikowski przez wiele lat był redaktorem naczelnym „DwuTygodnika Suwalskiego” oraz radnym Rady Miejskiej pięciu kadencji od 2002 do 2024 roku.

 

Andrzej Turowski w latach 2002-2004 był zastępcą prezydenta Suwałk oraz radnym Rady Miejskiej pięciu kadencji od 2002 do 2024 roku.

 

 

 

Suwalska Rada Miejska wraz z władzami samorządowymi oraz policji i Straży Miejskiej na koniec kadencji 2018-2024. W dolnym rzędzie od lewej stoją: Anna Gawlińska, zastępca prezydenta Roman Rynkowski, Sylwester Cimochowski, Kamil Lauryn, Kamil Klimek, Jarosław Kowalewski, Krystyna Gwiazdowska, Anna Ruszewska, prezydent Czesław Renkiewicz, Zbigniew De-Mezer, Mariola Karpińska, Zdzisław Przełomiec, Marta Lipińska, Karol Korneluk, Jacek Juszkiewicz, Marek Zborowski-Weychman, Stanisław Kulikowski, Bogdan Bezdziecki. Wyżej stoją od lewej: radca prawny Paweł Michalski, zastępca komendanta policji Daniel Szymanowicz, zastępca komendanta Straży Miejskiej Andrzej Laszkowski, komendant policji Beata Romotowska, skarbnik Anna Cyran, Jarosław Schabieński, Andrzej Turowski, sekretarz Mariusz Klimczyk, Adam Ołowniuk, Tadeusz Czerwiecki, Jacek Roszkowski, Wojciech Pająk i zastępca prezydenta Grzegorz Krysa. Na zdjęciu brak Łukasza Wojno