W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusza-Kowalskiego wręczono stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe Miasta Suwałki w kategorii „zawodnik”, „trener” i inna osoba fizyczna” za wyniki sportowe uzyskane w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz wyróżniające się osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki w 2023 roku.

Podczas uroczystości zostało wręczonych 86 listów gratulacyjnych oraz towarzyszące im finansowe gratyfikacje: 33 stypendia, 47 nagród i 6 wyróżnień o łącznej wartości odpowiednio: 168.6 tys. zł, 64 tys. zł  i 4,1 tys. zł. Suma wszystkich wypłaconych świadczeń wyniosła 236,7 tys. zł.

W ceremonii wyróżniania udział wzięli: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec i wiceprzewodnicząca Anna Ruszewska, zastępca prezydenta Roman Rynkowski oraz dyrektor OSIR Waldemar Borysewicz i dyrektor SP 5 Adam Kowalski.

Dziękując za zaangażowanie sportowe w 2023 r. Prezydent Cz. Renkiewicz przypomniał, że suwalscy sportowcy, trenerzy i działacze po raz kolejny udowodnili, że sport w Suwałkach ma się dobrze, czego potwierdzeniem było zdobycie ponad 50 medali na zawodach rangi europejskiej i krajowej.