Nagrody i stypendia kulturalne

Nagrody i stypendia kulturalne

Do 30 listopada można składać wnioski o stypendia kulturalne, a do 15 grudnia wnioski o nagrody kulturalne i stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży.
Stypendium kulturalne adresowane jest do wszystkich osób, które chciałyby zrealizować istotny dla miasta projekt z dziedziny muzyki, filmu, literatury, malarstwa, rzeźby bądź innej dziedziny kultury. W efekcie prac powinno powstać kompletne dzieło np. książka, prace plastyczne, film, utwór muzyczny itp. O stypendium mogą starać się osoby fizyczne, indywidualnie lub zespołowo. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r.
Nagrody natomiast przyznawane są osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia na polu kultury. Mogą je otrzymać m.in.: twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej, nauczyciele szkół artystycznych. Termin składania wniosków to 15 grudnia 2022 roku.
Do 15 grudnia można również składać wnioski o stypendium artystyczne dla dzieci i młodzieży. Jest to nowa forma wsparcia finansowego dla uzdolnionych artystycznie uczniów suwalskich szkół, którzy odnoszą sukcesy w swojej dziedzinie na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Szczegóły dotyczące stypendiów i nagród można znaleźć na: www.um.suwalki.pl

Top