21 osób i zespołów otrzymało nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami w czasie gali zorganizowanej w Suwalskim Ośrodku Kultury. Tegorocznymi stypendystkami Miasta Suwałki zajmującymi się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury zostały Aleksandra Radziwonowicz, Barbara Strzymińska-Zdanewicz oraz Joanna Sztelmer-Stabińska. Po raz kolejny wręczono również stypendia dla młodych suwalskich artystów. W tym roku było ich 9.

Stypendia Miasta Suwałki w dziedzinie kultury na 2024 rok otrzymali: Aleksandra Radziwonowicz (projekt Andrzej Strumiłło. Pożegnanie – film krótkometrażowy, w którym formą ekspresji będzie muzyka, ruch i taniec), Barbara Strzymińska-Zdanewicz (projekt Suwałki nocą – prace malarskie, karty i znaczki pocztowe) i Joanna Sztelmer-Stabińska (projekt Straszne Suwałki, czyli przewodnik grozy po mieście i okolicy).

Nagrody Miasta Suwałki w dziedzinie kultury w dziedzinie kultury za rok 2023:

– nagrody zespołowe: Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją „Horyzont”, Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki, Studio Tańca Radość, Zespół Tańca Współczesnego Kropki (doroczna nagroda zespołowa);

– nagrody indywidualne: Mateusz Barszczewski, Monika Brezgieł, Urszula Kalinowska, Aleksandra Krawczyk, Maja Krzyżewska, Emil Kulbacki, Amelia Niedźwiecka, Iryna Popowa, Dorota Skłodowska, Anna Szafranowska, Helena Taudul-Łobacz;

– jubileuszowe nagrody zespołowe: Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach;
– jubileuszowe nagrody indywidualne: Mirosława Krymska, Joanna Łupinowicz, Krzysztof Masłowski, Danuta Zaworska-Jurkowska.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie na 2024 rok otrzymali: Julia Bigielis, Maja Kałęka, Bruno Kornacki, Wiktoria Maliszewska, Julia Markowska, Agnieszka Ołowniuk, Maja Osewska, Marharyta Szramko i Sebastian Walento.