Nagroda Ministra Kultury dla suwalskich muzealników

Nagroda Ministra Kultury dla suwalskich muzealników

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński nagrodził kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej, kustosz Magdalenę Wołowską-Rusińską i kustosza dyplomowanego dr Krzysztofa Skłodowskiego nagrodami za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury narodowej.

Top