Nadanie suwalskim bulwarom imienia Wacława Kunca

Nadanie suwalskim bulwarom imienia Wacława Kunca

Na wniosek klubu PiS, radni zadecydowali o nadaniu nazwy terenom rekreacyjno-parkowym przyległym bezpośrednio do rzeki Czarnej Hańczy położonym na odcinku od ul. 1 Maja do mostu przy ul. Wojska Polskiego imienia „Bulwary im. Wacława Kunca”. Postać Wacława Kunca jest zasłużona dla Suwałk. Żył on w latach 1870-1957. Był założycielem i właścicielem suwalskiego browaru. W swojej działalności wykazał się dużą wrażliwością społeczną, pomagając biedniejszej części naszej społeczności. Zatrudniał w browarze więcej osób niż potrzebował, by uchronić je przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. Angażował się w zbiórki i inicjatywy społeczne, m.in. fundując dzwon do konkatedry. Browar Wacława Kunca znajdował się przy bulwarach, które decyzją radnych zostały nazwane jego imieniem.

Top