Nabór wniosków dotyczących demontażu azbestu

Nabór wniosków dotyczących demontażu azbestu

W związku z ogłoszonym w dniu 22 sierpnia 2023 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, Prezydent Miasta Suwałk uprzejmie informuje, że będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Suwałk w 2023 roku.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Miasta Suwałki (poniżej w załącznikach) lub w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 211,

Z uwagi na bardzo krótki termin składania wniosków do WFOŚiGW w Białymstoku, nabór wniosków będzie trwał do godziny 15:30 dnia 29 sierpnia 2023 r. włącznie. 
Zakończenie planowanego do realizacji zadania powinno nastąpić do 15 listopada 2023 r.

Top