Prezydent Miasta Suwałki ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Wśród wymogów m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: ekonomiczne lub menadżerskie, prawo, ochrona środowiska,  gospodarka komunalna, posiadanie co najmniej 3 letniego  stażu  pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności  gospodarczej  o charakterze zgodnym z  wymaganiami  na   danym  stanowisku, doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, studia podyplomowe.

Dokumenty należy składać w terminie do 10 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach”.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.